หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์ ๒"
หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์ ๒"
( 08 มิ.ย. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
............................................................................................................................................................................................................

ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
คณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ มีมติเห็นชอบให้ย่านชุมชนเก่าฯเป็นมรดกจังหวัด
( 12 พ.ค. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
............................................................................................................................................................................................................

หนังสือ "วิวัฒนาการกษาปณ์ไทย จากยุคอาณาจักรโบราณ"
หนังสือ "วิวัฒนาการกษาปณ์ไทย จากยุคอาณาจักรโบราณ"
( 08 ต.ค. 2562 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
............................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ
( 12 ธ.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
............................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมกลางหมู่บ้านเพชรดำ
ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมกลางหมู่บ้านเพชรดำ
( 16 ก.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
............................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ถวายพระพรแล
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2021-06-03
.....................................................
ประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2021-04-28
.....................................................
สัมมนาย่านชุมชนตลาดหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า สู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลป
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2021-04-21
.....................................................
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิล
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2021-03-30
.....................................................
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิล
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2021-03-30
.....................................................
ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๔สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูร
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2021-03-22
.....................................................
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิล
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2021-03-17
.....................................................
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลป
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2021-03-10
.....................................................

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน การอ่าน และการปริวรรตตัวอักษรธรรม
สำนักศิลปะฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ การเขียน การอ่าน และการปริวรรตตัวอักษรธรรม ในระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
( 30 มี.ค. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
........................................................................................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียน การอ่านและการปริวรรตตัวอักษรธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน การอ่านและการปริวรรตตัวอักษรธรรม ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
( 18 ธ.ค. 2563 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
........................................................................................................................................................................................................

หน่วยอนุรักษ์ฯ จัดสัมมนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บ้านยางจ่า ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
หน่วยอนุรักษ์ฯ จัดสัมมนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บ้านยางจ่า ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
( 10 มิ.ย. 2562 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
........................................................................................................................................................................................................

หน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์ จัดสัมมนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแหล่งธรณีสัณฐาน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์ จัดสัมมนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแหล่งธรณีสัณฐาน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
( 28 มี.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
........................................................................................................................................................................................................

สำนักฯ จัดเสวนา "อนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์"
สำนักฯ จัดเสวนา "อนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์"
( 27 มี.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
........................................................................................................................................................................................................