Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

Facebook     
 
ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการ นาฏศิลป์สำหรับเด็ก 22 มิถุนายน 2558
.....
( 19 มิ.ย. 2558 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
...............................................................................................................................................................................................................................................................

เผยแพร่การจัดการความรู้ (KM) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
.....
( 19 มิ.ย. 2558 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
...............................................................................................................................................................................................................................................................

สำนักศิลป์ฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
.....
( 04 มิ.ย. 2558 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง “อาหารอาเซียน” ๒๗ สิงหาคม
.....
( 26 ส.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
...............................................................................................................................................................................................................................................................

เชิญเข้าร่วมโครงการ "อาหารอาเซียน" 27 สิงหาคม 2557
.....
( 19 ส.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
...............................................................................................................................................................................................................................................................


จอมทัพไทย ยอดทหารไทย คืนความสุขให้ ประชาชน
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2014-06-09
.....................................................
สำนักศิลปะฯ ร่วมจัด พิธีเปิดงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2557
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2014-02-17
.....................................................
Mr. Len Brass สโมสร Aurora Gateway Rotary เยี่ยมชม สำนักศิลปะฯ
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2014-02-03
.....................................................
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการ ทำบุญขวัญข้าว แม่โพสพ-แม่นพดารา
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2013-12-17
.....................................................
 
สำนักศิลปะฯ จัดถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2013-12-09
.....................................................
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานลอยกระทงประจำปี 2556
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2013-11-25
.....................................................
สำนักศิลปะฯร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2013-10-10
.....................................................
เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ร่วมงานวันสมโภชน์องค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2556 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
นำเสนอโดย ผู้เขียนข่าว เมื่อวันที่ 2013-10-08
.....................................................

 

 
สำนักศิลปะฯ จัดเสวนา "ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์"
.....
( 13 ก.พ. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
...............................................................................................................................................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูร “แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์”
.....
( 24 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
...............................................................................................................................................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เรื่อง “เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย”
.....
( 06 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
...............................................................................................................................................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ จัดโครงการ “จุดประกายความคิดกับการนำเสนอไอเดียผ่านศิลปะ : สีโปสเตอร์”
.....
( 18 มิ.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมล้านช้าง และจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล(วัดนาทราย)
.....
( 03 ส.ค. 2554 เขียนโดย )
...............................................................................................................................................................................................................................................................