ตราสัญลักษณ์
   
รูปทรงกลีบบัว หมายถึง ตัวแทนของดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์ในการบูชาศาสนา
3 ชั้น หมายถึง ตัวแทนของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3 แฉก 2 ข้าง หมายถึง ตัวแทนของเพชรบูรณ์ที่เป็นเมืองเก่าโบราณสถานเจดีย์ พระธาตุ ปรางค์อยู่เป็นจำนวนมาก
สีม่วงเหลือบชมพู หมายถึง สีม่วงตัวแทนของมหาวิทยาลัยและสีชมพูตัวแทนของกลีบบัว
   
   
เทพพนมในกลีบบัว หมายถึง
ตัวแทนของมารยาทในวัฒนธรรมไทย
สีเหลืองทอง หมายถึง ตัวแทนสีพระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนของศาสนา  สิ่งล้ำค่าทางวัฒนธรรม
ตัวอักษรสีน้ำตาลทอง หมายถึง สีที่เป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมไทย