อบรม/สัมนา
         สำนักศิลปะฯ จัดเสวนา เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าบ้านสะเดียง
สำนักศิลปะฯ จัดเสวนา เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าบ้านสะเดียง
( 10 ส.ค. 2560 )
..........................................................................................................................................................................

         หน่วยอนุรักษ์ฯเพชรบูรณ์จัดสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
นายกมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต
( 15 มี.ค. 2560 )
..........................................................................................................................................................................

         สำนักศิลปะฯ จัดเสวนา "ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์"
สำนักศิลปะฯ จัดเสวนา "ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์"
( 13 ก.พ. 2556 )
..........................................................................................................................................................................

         สำนักศิลปะฯ จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูร แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 15 สิงหาคม 2555
( 24 ก.ค. 2555 )
..........................................................................................................................................................................

         สำนักศิลปะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เรื่อง เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย
สำนักศิลปะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เรื่อง เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย
( 06 ก.ค. 2555 )
..........................................................................................................................................................................

         สำนักศิลปะฯ จัดโครงการ จุดประกายความคิดกับการนำเสนอไอเดียผ่านศิลปะ : สีโปสเตอร์
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการ จุดประกายความคิดกับการนำเสนอไอเดียผ่านศิลปะ : สีโปสเตอร์ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม
( 18 มิ.ย. 2555 )
..........................................................................................................................................................................

         ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมล้านช้าง และจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล(วัดนาทราย)
ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีมงคล บ้านนาทราย อำเภอหล่มเก่า จังหว
( 03 ส.ค. 2554 )
..........................................................................................................................................................................

         ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนากิจกีจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษา หาความรู้สำคัญทางประวัติศ
( 19 ก.ค. 2554 )
..........................................................................................................................................................................