หัวข้อข่าว        ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายพระพรแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
               เนื่องจากในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ด้วยความรักประดุจดังพ่อของแผ่นดิน ในโอกาสนี้ชาวไทยยังได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อของตนเองไปพร้อมๆ กัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงได้จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2553 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายชุดปกติขาว ชุดไทย ชุดสุภาพ
นักศึกษาแต่งกายพิธิการตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

 
01 ธ.ค. 2553   ผู้เขียนข่าว   139 Views