หัวข้อข่าว        หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์"
 

หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์" เป็นหนังสือที่ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวสำคัญต่างๆ มากมาย ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือแม้แต่เรื่องราวความเชื่อ ตำนานพื้นบ้าน ตลอดจนอาหารการกินของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผลงานของคณะผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ที่ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จนกระทั่งเรียบเรียงเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าต่อชาวเพชรบูรณ์อีกเล่มหนึ่ง

หากท่านใดสนใจ สามารถยืมได้ที่ห้องศูนย์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ค่ะ
**********************************************************************************************************************************
อ่านมาก ฉลาดมาก อ่านมาก รู้มาก อ่านมาก เก่งมาก งั้นมาเข้าห้องสมุดกันนะค่ะ
 
29 มี.ค. 2561   ผู้เขียนข่าว   174 Views