หัวข้อข่าว        ขอเชิญเข้าชม โครงการนาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าชม โครงการนาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ซึ่งท่านจะได้พบกับ ๕ ชุดการแสดง คือ
- อาศิรวาทสมเด็จพระมิ่งแม่สิริกิติ์ศรีชาติไทย
- โขน รามเกียรติ์ ตอน กลนางมาร-พระรามรบทศกัณฐ์
- การแสดงสร้างสรรค์แนวร่วมสมัย ชุด มาลารมณีย์
- การแสดงสร้างสรรค์แนวอนุรักษ์ ชุด เล่นล้อล่อฉาบ
- การแสดงชุด จตุรภาคี

*** ชมฟรีนะคะ ชมฟรี !! แล้วพบกันค่ะ ***
สอบถามเพิ่มเติมโทร 056-717140 หรือติดต่อกลับที่ครูจุ๋ม (สมศักดิ์ ภู่พรายงาม) ได้เลยค่ะ 085-5925332

ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการ ได้ตามเอกสารแนบ


 
03 ก.ค. 2561   ผู้เขียนข่าว   117 Views