หัวข้อข่าว        ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
               ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2554 โดยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ นิทรรศการ ?ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นิทรรศการ การกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และนิทรรศการ รัชกาลที่ 9 กับงานศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศ
               ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2554 ณ บริเวณหน้าหอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 
10 ม.ค. 2554   ผู้เขียนข่าว   91 Views