หัวข้อข่าว        ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมกลางหมู่บ้านเพชรดำ
 

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมกลางหมู่บ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ในงานเราจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันและกัน ภายใต้บรรยากาศแบบกันเอง มาฟังดนตรีชาติพันธุ์ลีซอ และชมการปักผ้าอัตลักษณ์ชาวเย้ากันนะค่ะ


 
16 ก.ค. 2561   ผู้เขียนข่าว   124 Views