หัวข้อข่าว        หนังสือ "วิวัฒนาการกษาปณ์ไทย จากยุคอาณาจักรโบราณ"
 

วิวัฒนาการกษาปณ์ไทย จากยุคอาณาจักรโบราณ
(The Evplution of Thai Money From its Origins in Ancient Kingdoms)
ผู้แต่ง รณชัย กฤษฎาโอฬาร

หนังสือ วิวัฒนาการกษาปณ์ไทย เล่มนี้เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้ามานานกว่า ๔๐ ปีของผู้แต่งเกี่ยวกับการพัฒนาการของเงินตราไทยรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อาณาจักรฟูนัน จนถึงยุคที่เริ่มมีการนำเอาระบบทศนิยมสมัยใหม่ของเงินบาทและสตางค์มาใช้ ส่วนหนึ่งเพิ่มเติมจากหนังสือ Siamese Coins ? Form Funan to the Fifth Reign ที่ผู้แต่งและนายวาสิลีษ์ มิไฮลอฟษ์ได้จัดพิมมพ์และได้รับรางวัลหนังสือเหรียญยอดเยี่ยมจากสถาบัน International Association of Professional Numismatists

ภายในเล่มนี้มีภาพเงินตราเพิ่มเติมจากเดิมกว่าร้อยภาพของเงินตราชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการผลิตเงินตราด้วยวิธีการกดแม่พิมพ์ เงินท้อก เงินฮ้อย เงินเจียง ปี้โลหะ ปี้แก้วและปี้กระเบื้อง รวมทั้งเงินพดด้วง ในภาคสุดท้ายจะกล่าวถึงการใช้เหรียญกลมแบน ซึ่งคล้ายกับเหรียญที่ใช้ปัจจุบัน ผู้แต่งได้ตรวจสอบ ถ่ายภาพ ชั่งน้ำหนักและทดสอบองค์ประกอบในเงินตราต่าง ๆ กว่าพันตัวอย่าง โดยได้รับความอนุเคราะห์ภาพส่วนหนึ่งจากองค์กร นักสะสมและผู้ค้าเหรียญมากมาย

สารบัญ
ส่วน A
อาณาจักรฟูนัน
อาณาจักรศรีเกษตร อาณาจักรมอญ เมืองสิเรียม เมือง MI-CHEN และรัฐอาระกัน
อาณาจักรทวารวดี
อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรไศเลนทร์ และอาณาจักรต่าง ๆ แห่งท้องทะเล เกาะสุมาตราเกาะชวาและคาบสมุทรมลายูที่ขยายออกไปทางตอนใต้ประเทศไทย
ส่วน B เงินแท่ง
อาณาจักรลานนา
อาณาจักรล้านช้าง
ส่วน C
อาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา
ส่วน D
เบี้ยและสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้แทนเงินตรา
ส่วน E
สมัยธนบุรี-รัตนโกสินทร์
ส่วน F
การเปลี่ยนไปใช้เหรียญกษาปณ์ชนิดกลมแบน

หากท่านใดสนใจ สามารถยืมได้ที่ห้องศูนย์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ค่ะ
ติดต่อสอบถาม ๐๕๖-๗๑๗๑๔๐
****************************************************************************************************************
อ่านมาก ฉลาดมาก อ่านมาก รู้มาก อ่านมาก เก่งมาก งั้นมาเข้าห้องสมุดกันนะค่ะ


 
08 ต.ค. 2562   ผู้เขียนข่าว   373 Views