หัวข้อข่าว        โครงการจำลองบ้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (เฮียนเสายองหิน)
 

               ฝ่ายหอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำโครงการนิทรรศการจำลองสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานอนุรักษ์เรือนเก่าเสายองหิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนที่อยู่อาศัย (เฮียนเสายองหิน) ยังมีที่บ้านแก่งโตน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๕ หลัง และบ้านภูผักไซ่ ที่ยังคงคุณลักษณะการเป็นเรือนยกพื้นสูงและตั้งเสาอยู่บนก้อนหินตามเรือนดั้งเดิม
               การสืบสานอนุรักษ์บ้านเสายองหินเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทหล่มที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งทำการอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของปู่ ย่า ตา ยาย ต่อไป
               ทั้งนี้เปิดให้นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม ๐๕๖-๗๑๗๑๔๐ 
23 มิ.ย. 2564   ผู้เขียนข่าว   115 Views