หัวข้อข่าว        เปิดลานแสดงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์ 1-2 เม.ย.54 นี้
 

หน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ผนึกกำลังจัดงานเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 1-2 เมษายนนี้ เปิดลานศิลปะและวัฒนธรรมกลางเมืองเพชรบูรณ์ จัดงาน ?สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์ เพื่อนำเสนอจุดเด่นด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละอำเภอ ถ่ายทอดผ่านกิจกรรม การออกร้านสาธิต การจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าภายใต้บรรยากาศแบบพื้นบ้าน หวังกระตุ้นคนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์และภูมิใจกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ นางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์หนึ่งในคณะกรรมการดำเนินงานเปิดเผยว่า ในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ วัฒนธรรมจังหวัด และวัฒนธรรมอำเภอ ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดลานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด ?สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์? เพื่อนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะร่วมสมัยของจังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณสวนเพชบุระ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 22.00 น. ภายในบริเวณงานมีลานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมที่นำเสนอมรดก วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะร่วมสมัยของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในรูปแบบของการออกร้านสาธิต การจัดแสดง และการจำหน่ายสินค้าที่เน้นความเป็นไทย รวมถึงการแสดงมหรสพเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านของไทยและของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดงานครั้งนี้จัดในรูปแบบลานวัฒนธรรม โดยจะเนรมิตให้สวนเพชบุระซึ่งกลายเป็นลานขนาดใหญ่ที่นำเสนอเรื่องราวอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และรวบรวมจุดเด่นของแต่ละตำบลแต่ละอำเภอรวมไปถึงงานศิลปะร่วมสมัยของจังหวัดเพชรบูรณ์นำมาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมหลากหลายภายใต้บรรยากาศที่มีเสน่ห์แบบไทย 5 กิจกรรมหลัก ทั้งลานสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองประเภท อาหารและขนม / หัตถกรรม / ศิลปะประดิษฐ์ ลานวาดภาพระบายสีและศิลปะสำหรับเยาวชนเพื่อสร้างสำนึกรักงานทางด้านศิลปะให้กับเยาวชน ลานแสดงจักรยานโบราณ ลานแสดงมหรสพและการแสดงโปงลางซึ่งจะช่วยสร้างความครึกครื้นให้กับผู้ร่วมงาน รวมถึงการแข่งขันตำเส้นขนมจีนลีลา การเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล นอกจากจากนี้ยังได้ผ่อนคลายกับลานสปาไทย ภายในบริเวณลานกิจกรรมจะอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบไทยๆ ตกแต่งบรรยากาศให้มีลักษณะเป็นศาลาไทยแบบประยุกต์ ภายในซุ้มแต่ละซุ้มได้ใช้วัสดุและภาชนะที่มีลักษณะเป็นไทย เช่น โอ่งดิน หม้อดิน โตก ใบตอง ผ้าปู พร้อมด้วยการแต่งกายด้วยชุดไทยๆ ของผู้แสดงการสาธิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อสื่อถึงความเป็นไทยๆ อย่างไรก็ตามผู้จัดงานคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานจำนวนมาก และที่แน่นอนคือได้ร่วมกันภูมิใจในมรดกของชาวเพชรบูรณ์ และคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์ให้คงอยู่คู่ชาวเพชรบูรณ์ต่อไป นางปิลันธนา กล่าว
 
10 มี.ค. 2554   ผู้เขียนข่าว   110 Views