หัวข้อข่าว        โครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรวัฏสงสารพื้นบ้านเพชรบูรณ์ เรื่อง การตาย
 

               ฝ่ายหอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำโครงการจัดแสดงนิทรรศการวัฏสงสารพื้นบ้านเพชรบูรณ์ เรื่อง การตาย เพื่อนำเสนอแนวคิดของคนในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อการตาย ซึ่งถูกผูกโยงกับประเพณีเก่าแก่ตามความเชื่อในเชิงวัฒนธรรมและสังคม
               ทั้งนี้เปิดให้นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม ๐๕๖-๗๑๗๑๔๐
 
29 มิ.ย. 2564   ผู้เขียนข่าว   111 Views