หัวข้อข่าว        โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔
 

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม งานบุญในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์โควิด ๑๙ (ดังเอกสารแนบ)
               หมายเหตุ : * นักศึกษาทุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษ ที่ประสงค์จะเก็บชั่วโมง สามารถร่วมกิจกรรมใดก็ได้ และถ่ายภาพขณะทำกิจกรรมโพสต์บน Facebook ของตัวเองพร้อมแฮชแท็ก #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Artcultures PCRU และแฮชแท็ก #กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์
(นับเป็น ๓ ชั่วโมง) ภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
สอบถามโทร. พี่จิ๊บ 089-6418563 พี่เจี๊ยบ 084-3888542


 
23 ก.ค. 2546   ผู้เขียนข่าว   72 Views