หัวข้อข่าว        โครงการนิทรรศการ สอด ขัด มัด ถัก เป็นจักสาน
 

               ฝ่ายหอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการนิทรรศการสอด ขัด มัด ถัก เป็นจักสาน เพื่อนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในเครื่องจักสานแต่ละชนิดที่กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลา ให้แก่เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ต่อไป
               ทั้งนี้เปิดให้นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ หอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถาม ๐๕๖-๗๑๗๑๔๐ 
03 ส.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   76 Views