หัวข้อข่าว        ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
 

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ คณะขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออนไลน์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ ๕ ? ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ค่ะ
               ๑. ถวายพระพรออนไลน์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ที่ http://artculture.pcru.ac.th
               ๒. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
               ๓. กิจกรรมการแสดงความรักระหว่างแม่และลูก
               โดยนักศึกษาและบุคลากรสามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัว พร้อมแฮชแท็ก #สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และแฮชแท็ก #กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการรำลึกถึงพระคุณของแม่
               *** นักศึกษาทุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษ ที่ประสงค์จะเก็บชั่วโมง สามารถร่วมกิจกรรมใดก็ได้ และโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัว พร้อมแฮชแท็ก #สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ #กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (นับเป็น ๓ ชั่วโมง) ภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ (ระหว่างวันที่ ๕ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) สอบถามโทร. พี่เจี๊ยบ : ๐๘๔ - ๓๘๘๘๕๔๒ ,พี่จิ๊บ : ๐๘๙ - ๖๔๑๘๕๖๓


 
05 ส.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   75 Views