หัวข้อข่าว        เชิญชวนนักศึกษาทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ ร่วมทำกิจกรรมในโครงการจัดเก็บข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯ
 

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษ ที่ประสงค์จะเก็บชั่วโมงร่วมทำกิจกรรมในโครงการจัดเก็บข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเลือกเก็บข้อมูลหัวข้อใดก็ได้ และส่งไฟล์มาที่ E-mail : Artculturespb@gmail.com (นับเป็น ๓ ชั่วโมง)
               สอบถามโทร. ๐๘๙-๖๔๑๘๕๖๓ - พี่จิ๊บ ๐๘๔-๓๘๘๘๕๔๒ - พี่เจี๊ยบ ๐๘๘-๒๘๒๓๗๓๔ - พี่เบิร์ด 
19 ส.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   57 Views