หัวข้อข่าว        เชิญร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 
               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมประกายเพชร
               เนื่องจากในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศด้วยความรักประดุจดังพ่อของแผ่นดิน ในโอกาสนี้ชาวไทยยังได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อของตนเองไปพร้อมๆ กัน ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงได้จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2554 ขึ้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
24 พ.ย. 2554   ผู้เขียนข่าว   87 Views