หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดีห้วยสะแก ระวิง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
               วันที่14 พฤศจิกายน 2554 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ สำรวจแหล่งโบราณคดีตำบลห้วยสะแกและตำบลระวิง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับนัก โบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ 4 และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
               หลังจากได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 จาก ดร. วิศัลย์ โฆษิตานนท์ และผู้ใหญ่บ้านศรีสะเกษ ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าพบโบราณวัตถุในพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน มีลักษณะคล้ายชิ้นส่วนภาชนะดินเผา จึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว 
06 ธ.ค. 2554   ผู้เขียนข่าว   77 Views