หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษา 2 ตำแหน่ง
 
               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษา 2 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-16 มีนาคม 2555 ที่ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ติดต่อโทร 056-717116 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร.056-717140 (ดังรายละเอียดแนบ)
 
09 มี.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   77 Views