หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยครั้งที่ 2
 
               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยครั้งที่ 2 ในวันที่ 30-31 มีนาคม ภายใต้ชื่องาน “สืบสานงานศิลป์ วันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 2” เพื่อนำเสนอจุดเด่นด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ่ายทอดผ่านกิจกรรม การออกร้านสาธิต การจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าภายใต้บรรยากาศแบบพื้นบ้าน หวังกระตุ้นให้ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ร่วมอนุรักษ์และภูมิใจกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
               นางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หนึ่งในคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวว่า “วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย และตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเปิดลานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด “สืบสานงานศิลป์ วันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 2” ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 แล้ว หลังจากได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากในปีที่แล้ว
               งานครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบลานวัฒนธรรม โดยได้เนรมิตให้สวนเพชบุระกลายเป็นลานขนาดใหญ่ที่นำเสนอเรื่องราวอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และรวบรวมวัฒนธรรมไทยรวมไปถึงงานศิลปะร่วมสมัยของจังหวัดเพชรบูรณ์นำมาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมหลากหลายภายใต้บรรยากาศที่มีเสน่ห์แบบไทย 7 กิจกรรมหลัก ทั้งลานสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองประเภท อาหารพื้นบ้าน / ลานขนมไทย / งานหัตถกรรมชุมชน / นิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล /ลานศิลปะสำหรับเยาวชนเพื่อสร้างสำนึกรักงานทางด้านศิลปะให้กับเยาวชน / ลานฉายหนังกลางแปลงแบบย้อนยุคซึ่งจะช่วยสร้างความครึกครื้นให้กับผู้ร่วมงาน และลานสปาไทย ภายในบริเวณลานกิจกรรมจะอบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบไทยๆ ตกแต่งด้วยลักษณะของศาลาไทยแบบประยุกต์ ภายในแต่ละซุ้มใช้วัสดุและภาชนะที่มีลักษณะเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็น โอ่งดิน หม้อดิน โตก ใบตอง ผ้าปู พร้อมด้วยการแต่งกายด้วยชุดไทยๆ ของผู้แสดงการสาธิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อสื่อถึงความเป็นไทย ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 22.00 น. บริเวณสวนเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์
               อย่างไรก็ตามผู้จัดงานคาดหวังว่าการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานจำนวนมาก และที่แน่นอนคือได้ร่วมกันภูมิใจในมรดกของชาวเพชรบูรณ์ และคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์ให้คงอยู่คู่ชาวเพชรบูรณ์ต่อไป นางปิลันธนา กล่าว.

 
15 มี.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   92 Views