หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ รับสมัคร นักวิชาการศึกษา (๒ อัตรา) นักวิชาการช่างศิลป์ (๑ อัตรา) หมดเขต ๑๓ มิ.ย ๕๕
 
สำนักศิลปะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (๒ อัตรา)
กลุ่มงาน อนุรักษ์ วิจัย และบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (๑ อัตรา)
กลุ่มงาน หอวัฒนธรรมและงานจัดแสดงนิทรรศการ

สมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เริ่มรับสมัครตั้งแต่
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึง ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันนักขัตฤกษ์)
สอบถามโดยตรงได้ที่เบอร์ ๐๕๖ – ๗๑๗๑๔๐

ดังรายละเอียดเอกสารแนบ 
22 พ.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   66 Views