หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ขอเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
               สำนักศิลปะฯ ขอเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เนื่องจากที่ประชุม ก.บ.ม. มีมติให้ทุกคณะ สำนัก สถาบัน เลื่อนการสอบแข่งขันออกไป (จากเดิมที่สำนักศิลปะฯ กำหนดสอบวันที่ 18 มิถุนายน 2555) จึงต้องเลื่อนออกไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย จะแจ้งวันเวลาสอบที่แน่นอน
               หากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับอนุญาตวันและเวลาสอบแข่งขันที่แน่นอนจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ทางสำนักฯ จะดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันเวลาสอบให้ทราบอีกครั้ง

 
15 มิ.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   107 Views