หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัย
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนักวิชาการช่างศิลป์
สอบถาม โทร. 056-717140
รายละเอียดแนบ ดังนี้

 
16 ก.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   73 Views