หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มงาน หอวัฒนธรรมและงานจัดแสดงนิทรรศการ ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์
               ทั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สอบถาม โทร. 056-717140
รายละเอียดแนบ ดังนี้
 
28 ก.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   77 Views