หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design) กลุ่มงาน หอวัฒนธรรมและงานจัดแสดงนิทรรศการ
               หากไม่มาสอบตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงามหาวิทยาลัยในครั้งนี้
สอบถาม โทร. 056-717140
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
24 ก.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   89 Views