หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม กลุ่มงาน ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
               หากไม่มาสอบตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้
สอบถาม โทร. 056-717140
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
24 ก.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   86 Views