หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design)
 
               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design) กลุ่มงาน หอวัฒนธรรมและงานจัดแสดงนิทรรศการ
               หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงามหาวิทยาลัยในครั้งนี้
สอบถาม โทร. 056-717140
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
28 ก.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   78 Views