หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
 
               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม กลุ่มงาน ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
               หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นลุกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้
สอบถาม โทร. 056-717140
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
28 ก.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   86 Views