หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design)
 
               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design) กลุ่มงาน หอวัฒนธรรมและงานจัดแสดงนิทรรศการ
               ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
               หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงามหาวิทยาลัยในครั้งนี้
สอบถาม โทร. 056-717140
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
03 ต.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   74 Views