หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
 
               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม กลุ่มงาน ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
               หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้
สอบถาม โทร. 056-717140
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
03 ต.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   82 Views