หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะ ฯ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ
 
               สำนักศิลปะและวํฒนะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และแจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์”ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
สอบถามโทร. 056-717140
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
04 ต.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   92 Views