หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
 
               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม กลุ่มงาน ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
               ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ ๑๔พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
               หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้ สอบถาม โทร. 056-717140
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
12 พ.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   95 Views