หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฯ เชิญร่วมงานลานวัฒนธรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 29 - 30 มีนาคมนี้
 

               สำนักศิลปะฯ เชิญร่วมงานลานวัฒนธรรมสืบสานงานศิลป์ วันอนุรักษ์มรดกไทย ภายใต้ชื่องาน “เพชรบูรณ์เมื่อวันวาน เสน่ห์งานวัฒนธรรม” ประจำปี 2556 จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2556 ณ สวนสาธารณะเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปะร่วมสมัยของจังหวัดเพชรบูรณ์
               นางปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวว่า “ เนื่องจากวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย และตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้มีการจัดงานลานวัฒนธรรมสืบสานงานศิลป์ วันอนุรักษ์มรดกไทยขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นให้ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ร่วมอนุรักษ์และภูมิใจกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นของตน ซึ่งงานนี้ได้จัดต่อเนื่องกันมา 3 ปีแล้ว
               รูปแบบของงานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม รวมไปถึงศิลปะร่วมสมัยของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยถ่ายทอดผ่านกิจกรรมหลากหลาย ภายใต้บรรยากาศที่มีเสน่ห์แบบไทย ได้แก่ ลานสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองประเภทอาหารพื้นบ้าน ลานขนมไทย งานหัตถกรรมชุมชน ลานนวดแผนไทย นิทรรศการตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์ ลานศิลปะสำหรับเยาวชน ลานฉายหนังกลางแปลง และลานการแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งปีนี้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจมาร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและพื้นบ้านมากขึ้น ทั้งหน่วยงานทางวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า ผลิตภัณฑ์จากอำเภอหล่มสัก ผลิตภัณฑ์จากอำเภอหล่มเก่า และหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ จึงทำให้ปีนี้มีสินค้าทางวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ผู้ร่วมงานได้เที่ยวชม ภายในงานทุกท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบไทยๆ แต่ละซุ้มจะตกแต่งด้วยศาลาไทยแบบประยุกต์สวยงาม ใช้วัสดุและภาชนะที่เป็นไทย ไม่ว่าจะเป็น โอ่งดิน หม้อดิน โตก ใบตอง ผ้าปู และยังร่วมใจแต่งกายด้วยชุดไทยซึ่งเป็นเสน่ห์ของงานนี้ โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00�- 22.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์
               อย่างไรก็ตามผู้จัดงานคาดหวังว่าการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเพชรบูรณ์ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานจำนวนมาก และที่แน่นอนคือชาวเพชรบูรณ์จะได้ร่วมกันอนุรักษ์และภาคภูมิใจในมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ และคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์ให้คงอยู่คู่ชาวเพชรบูรณ์ต่อไป” นางปิลันธนา กล่าว.
 
17 มี.ค. 2556   ผู้เขียนข่าว   89 Views