หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ เชิญร่วมงานโครงการเสวนา “สืบเหง้า สาวเครือ” 27 - 28 มิถุนายน 2556
 
สำนักศิลปะฯ เชิญร่วมงานโครงการเสวนา “สืบเหง้า สาวเครือ” เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับตำนานความเป็นมาของไทหล่ม และประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักในช่วงสงครามไทย – ลาว กับศึกเจ้าอนุวงศ์�นายกมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวว่า “การจัดโครงการเสวนา “สืบเหง้า สาวเครือ” ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาทั้งหมด 2 เรื่อง 2 วัน วันแรก วันที่ 27 มิถุนายน เป็นการเสวนาเรื่อง สืบตำนานไทหล่ม ด้วยเหตุผลว่า หล่มสัก–หล่มเก่า เป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมเก่าแก่ที่หลากหลาย ทั้งทางด้านแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ดนตรี และโดยเฉพาะสำเนียงภาษา วิถีชีวิต การแสดงพื้นเมือง ซึ่งล้วนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ จึงเห็นควรให้มีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองหล่ม ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทหล่ม
���������������ส่วนวันที่ 28 เสวนา เรื่อง เมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักกับศึกเจ้าอนุวงศ์ เรื่องนี้เราก็จะได้ร่วมเสวนากัน ว่าศึกเจ้าอนุวงศ์ มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับเพชรบูรณ์ และ หล่มสัก หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่าเพชรบูรณ์ เป็นเส้นทางเดินทัพในประวัติศาสตร์สำคัญ การเสวนาครั้งนี้ ก็จะทำให้เราได้ไขข้อข้องใจในเรื่องราวประวัติศาสตร์ ผ่านการแลกเปลี่ยนจากผู้รู้
ซึ่งงานเสวนานี้จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.30 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิทยากรจึงได้จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถสอบถามสิทธิ์ในการเข้าอบรมได้ที่เบอร์ 056-717140 หรือ 090-4513189
ดาวโหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และใบสมัคร ได้ที่เอกสารแนบ
 
13 มิ.ย. 2556   ผู้เขียนข่าว   81 Views