หัวข้อข่าว        แจ้งระงับ ! การจัดโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน "อาหารอาเซียน"
 
               ทางสำนักศิลปะ ฯ ขอระงับการจัดโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง อาหารอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ นี้ ตามที่ได้เคยประชาสัมพันธ์ไว้แล้วนั้น
               โดยโครงการนี้จะต้องเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไป และอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรม
ซึ่งหากได้มีการกำหนดวันเวลาการดำเนินโครงการเป็นที่แน่นอนแล้ว ทางสำนักศิลปะฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ...
               ขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
               ขอบคุณค่ะ
 
09 มิ.ย. 2557   ผู้เขียนข่าว   76 Views