หัวข้อข่าว        องค์ความรู้ จาก โครงการพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ ประจำปี 2556
 
องค์ความรู้ที่ได้จาก
โครงการพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ ประจำปี 2556
โดย สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 
18 ก.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   157 Views