หัวข้อข่าว        ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง อาหารอาเซียน ๒๗ สิงหาคม
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง อาหารอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สามารถตรวจสอบรายชื่อ ตามเอกสารแนบ 
26 ส.ค. 2557   ผู้เขียนข่าว   78 Views