หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
 

?????????????? สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนนาฏศิลป์สำหรับเด็กให้แก่ครูผู้สอน
และเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
???????????????โดยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำกัดจำนวนที่ ๑๐๐ ท่านเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ 
04 มิ.ย. 2558   ผู้เขียนข่าว   118 Views