หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงานโครงการลานวัฒนธรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐
 


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี คณะทั้ง ๕ และกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญร่วมงานโครงการลานวัฒนธรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๒. ๐๐ น. ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะแลวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โดยมีกำหนดการ ดังนี้
๐๗.๐๐ น. ทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ไทย ณ หอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๐๙.๐๐ น. พิธีกรนำเข้าสู่กิจกรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย ๖ จุด นำขบวนแห่สักการะ โดย วงพิณแคน
(อธิการบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมผู้เข้าประกวดนางสังขารร่วมเดินในขบวนแห่)
จุดที่ ๑ พระภูมิเจ้าที่ หน้าสำนักงานอธิการบดี
จุดที่ ๒ พระพุทธรูป หน้าสำนักงานอธิการบดี
จุดที่ ๓ หลวงพ่อเพชรมีชัย หน้าสถาบันวิจัย
จุดที่ ๔ ลานพ่อขุนผาเมือง
จุดที่ ๕ พระพุทธมหาธรรมราชา หน้ากองพัฒนานักศึกษา
จุดที่ ๖ พระพรหม คณะวิทยาการจัดการ
๑๐.๐๐ น. พิธีกรนำเข้าสู่กิจกรรม รดน้ำดำหัว ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้อาวุโส และผู้บริหาร ณ ลานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (วงดนตรีไทยบรรเลง) พิธีกรกล่าวเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี กล่าวให้ข้อคิดทางด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
๑๒.๐๐ น. สนุกสนานกับพิณแคน พร้อมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน) บริเวณลานสำนักศิลปะฯ (วงพิณแคนบรรเลง และการแสดงโดยสาขาดนตรีและการแสดง)
หมายเหตุ - ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน แต่งกายชุดพื้นบ้าน หรือลายดอก
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
***** แล้วมาสนุกด้วยกันนะคะ ^^" *****

ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการ และใบสมัคร ได้ที่เอกสารแนบ 
03 เม.ย. 2560   ??????????   114 Views