หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
 

               สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยเวลา ๑๘.๓๐ น. จะมีพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์
               ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญ เกิดความเข้าใจ ภาคภูมิใจในวิถี ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนได้ร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม


 
04 ก.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   94 Views