หัวข้อข่าว         สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
 

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และสืบสานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
               ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ร่วมชมการแสดง ชุด "ขัตติยะนารีศรีแผ่นดิน" กิจกรรม "ล้างเท้าขอขมาแม่" เพื่อแสดงความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ พร้อมมอบเกียติบัตร "เชิดชูแม่ของนักศึกษาดีเด่น" การแสดง ชุด "เรียงร้อยผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี" และชมการเดินแฟชั่นโชว์ส่งเสริมผ้าไทยในโครงการพระราชดำริ "ผ้าไทยกับวัยรุ่น" และปิดท้ายด้วยวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการ ได้ตามเอกสารแนบ

 
25 ก.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   85 Views