หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงาน "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม" และ "สงครามสนุก หมากรุกคน"
 

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ และองค์การนักศึกษา จัดทำโครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว ตอน "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม" และโครงการลานวัฒนธรรมครั้งที่ 9 "สงครามสนุกหมากรุกคน" ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโชครัตนชัย และ โรงยิมเนเซียมเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟู ไม่ให้ลบเลือนหายไป
               โดยช่วงเช้าจัดให้มีกิจกรรมการประกวดว่าว ประกวดกองเชียร์ นิทรรศการประวัติว่าวไทย และการสาธิตการทำว่าว ช่วงบ่ายมีการสาธิตการละเล่นหมากรุกคน โดย สาขาดนตรีและการแสดง ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการ ได้ตามเอกสารแนบ

 
13 ธ.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   229 Views