หัวข้อข่าว        สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน" และ "การผูกผ้าประดับในงานพิธี"
 

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญที่ควรจัดให้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน และ "การผูกผ้าประดับในงานพิธี" ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กรและชุมชนต่อไป
               ปิดรับสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับสมัครจำนวนจำกัดเพียงโครงการละ ๑๐๐ ท่านเท่านั้น ! สนใจสมัคร สอบถามรายละเอียด โทร ๐๕๖-๗๑๗๑๔๐ หรือ ๐๘๘-๒๘๒๓๗๓๔ คุณวิโรจน์ หุ่นทอง นักวิชาการศึกษา ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถดาวโหลดรายละเอียดกำหนดการ และใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ : ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นะคะ

 
15 ธ.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   126 Views