หัวข้อข่าว        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผูกผ้าประดับในงานพิธี"
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผูกผ้าประดับพิธี" ในวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมแม็กซ์ยิงผ้าและเข็มหมุดมาด้วยนะค่ะ
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เอกสารแนบ


 
22 ธ.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   96 Views