ภาพกิจกรรม


บรรยากาศงาน "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม" และ "สงครามสนุก หมากรุกคน"
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ๕ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว ภายใต้ชื่องาน "วิ่งว่าวเผาข้าวหลาม" และโครงการลานวัฒนธรรมครั้งที่ ๙ ภายใต้ชื่องาน "สงครามสนุก หมากรุกคน" โดยมี ผศ.ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในช่วงเช้านั้นเป็นกิจกรรมวิ่งว่าว เผาข้าวหลามค่ะ จัด ณ สนามโชครัตนชัย เช้าๆ ที่สนามอากาศหนาวแถมลมแรงลมมาก วิ่งว่าวกันสนุกสนานค่ะ นอกจากลมว่าวจะแรงดีแล้ว กองเชียร์ของทั้ง ๕ คณะ ก็แรงดีไม่แพ้กันเด้งหน้าเด้งหลังสร้างสีสันให้งานคึกคักมากจนอยากออกไปเต้นด้วย คณะครุศาสตร์เต้นดีจนชนะเลิศไป พร้อมเงินรางวัล ส่วนผลการประกวดว่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนะเลิศ แถมติดลมบนอีกด้วย จากนั้นต่อด้วยกิจกรรมที่หาดูได้ยากอย่างหมากรุกคน โดยจัดกันที่โรงยิมเนเซียม (หลังเก่า) สนุกทั้งนักกีฬา หมากรุก และนักแสดงหมากรุกคนจะต้องเดินตามหมากในกระดาน แต่น้องๆ แสดงได้สมบทบาทสนุกสนาน จนคนดูประทับใจออกปากชื่นชมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและสนุกมาก ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รังสรรค์กิจกรรมพื้นบ้านอันทรงค่า ให้พวกเราชาว ม. ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ชื่นชม ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอนการแสดงชุดนี้ และชื่นชมน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดงทุกคน ที่ทุ่มเททำให้เราได้ชมการแสดงดีๆ ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-12-22
.......................................................................................


ชมพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลาประมาณ ๐๗.๐๐น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยคณะบุคลากร ได้เดินทางเข้าชมพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งถือเป็นพระเมรุมาศที่ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติยศอย่างสูงสุด
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-12-13
.......................................................................................


ประชุมเตรียมความพร้อมเครื่องมือพื้นฐานในการลงชุมชน
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมโครงการบริการวิชาการ ?ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอ ภาคเหนือตอนล่าง? ซึ่งสำนักศิลปะฯ ประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี รศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา อาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการร่วม โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของเครื่องมือพื้นฐานในการลงชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชาติพันธุ์ลีซอ ตามเป้าหมายของโครงการ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-11-10
.......................................................................................


โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๐ "สนุกกันจริงวันลอยกระทง"
บรรยากาศงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ในนามสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่เอื้อยอำนวยเรื่องสถานที่จัดงาน กำลังพลในการเตรียมสถานที่ เวที จนส่งผลให้งาน "สนุกกันจริงวันลอยกระทง" เป็นไปด้วยความอบอุ่น เกิดความสามัคคีภายในองค์กรที่ร่วมกันสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบไป
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-11-07
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภท แหล่งธรณีสัณฐานและซากดึกดำบรรพ์บ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
บรรยากาศการอบรมหน่วยอนุรักษ์ฯ หนองแม่นา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-08-22
.......................................................................................


บรรยากาศงานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และสืบสานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ร่วมชมการแสดง ชุด "ขัตติยะนารีศรีแผ่นดิน" กิจกรรม "ล้างเท้าขอขมาแม่" เพื่อแสดงความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ พร้อมมอบเกียติบัตร "เชิดชูแม่ของนักศึกษาดีเด่น" การแสดง ชุด "เรียงร้อยผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี" และชมการเดินแฟชั่นโชว์ส่งเสริมผ้าไทยในโครงการพระราชดำริ "ผ้าไทยกับวัยรุ่น" และปิดท้ายด้วยวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-08-10
.......................................................................................


บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับศิลปินแห่งชาติ
โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร "ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดเพชรบูรณ์" วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานวัฒนธรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-08-10
.......................................................................................


สำนักฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมหอวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมหอวัฒนธรรม เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านงานวัฒนธรรม
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-08-07
.......................................................................................


บรรยากาศพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บรรยากาศพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-08-07
.......................................................................................


ต้อนรับ คณะ (สผ.) เยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าเยี่ยมชมสำนัก โดยได้รับเกียรติจาก คุณอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม คุณสุกัลยา ปัณฑะจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม คุณกรพินธุ์ พยัคฆประการณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก และทีมงาน ได้ร่วมพบปะพูดคุยกันถึงผลการดำเนินงาน และแผนงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้เข้าชมหอวัฒนธรรมของสำนักฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมด้วย
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-08-07
.......................................................................................


สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ จัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา โดยประมาณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ จัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยจัดให้มีพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-07-11
.......................................................................................


สำนักฯ มีโอกาสได้ต้อนรับเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง เข้าชมหอวัฒนธรรมของสำนักฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีโอกาสได้ต้อนรับเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง เข้าชมหอวัฒนธรรมของสำนักฯ โดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำชมด้วยตัวเองค่ะ บรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนานตามแบบฉบับ ผอ.กมล โอกาสหน้าขอเชิญแวะเวียนมาเยี่ยมชมหอวัฒนธรรมของเราอีกนะคะ วันนี้มีเวลาน้อยไปหน่อย หวังว่าจะได้พบกันใหม่ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-07-03
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนวัชรชัย จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัชรชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) สำนักศิลปะและวัฒนธรร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนวัชรชัย จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัชรชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์เป็นการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารทางวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและโรงเรียนวัชรชัย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน ได้มีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่สุนทรภู่ ซึ่งเป็นครูภาษาไทยที่ทุกคนควรเคารพบูชา โดยมีกิจกรรมเทิดเกียรติสุนทรภู่ การแสดงละครวรรณคดี การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเรียงความ แต่งคำประพันธ์ การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล และการประกวดร้องเพลง บรรยากาศคึกคักสนุกสนานมากค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงเรียนวัชรชัย
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-07-03
.......................................................................................


บรรยากาศในวันที่ ๒ (๒๔ มิ.ย.๖๐) ประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม ๓
บรรยากาศในวันที่ ๒ (๒๔ มิ.ย.๖๐) ประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ได้ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ จิตรกรรมเสาแปดเหลี่ยม วัดทรายงาม, จิตรกรรมผาผนัง วัดศรีมงคล, หลวงพ่อใหญ่วัดตาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-07-03
.......................................................................................


ประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม ๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยอนุรักษ์ฯทั้ง ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิษถ์ และเพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมวางแผนงานของหน่วยอนุรักษ์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับปฏฺิบัติงานหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-07-03
.......................................................................................


ภาพบรรยากาศการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากากาศในชั้นเรียน" เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากากาศในชั้นเรียน" เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการบริการวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอนของครูสายศิลปะการแสดงและครูสายอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายไพโรจน์ พรเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-06-27
.......................................................................................


เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม "การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย" ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม "การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย" พร้อมด้วย นายวิโรจน์ หุ่นทอง นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องสารภี ชั้น ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-06-27
.......................................................................................


ร่วมประชุมลงนาม MOU สร้างเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ. กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย อาจารย์มงคล นราศรี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ ฝ่ายส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และนายวิโรจน์ หุ่นทอง นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะฯ ร่วมประชุมลงนาม MOU สร้างเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-06-27
.......................................................................................


ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานคณะอนุกรรมการในการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล บุญเขต หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ จำนวน ๗ แหล่ง ได้แก่ ๑. โบสถ์เก่าวัดป่าเรไรทอง ๒. สุสานหอย ๑๕ ล้านปี ๓. น้ำตกซับพลู ๔. เสาหินอัคนี ๕. บ่อน้ำเดือด ๖. ถ้ำผาโค้ง/ผาเจ็ดสี ๗. ถ้ำปากเสือ ซึ่งแหล่งมรดกดังกล่าวอยู่ในอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติและมรดกจังหวัด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-05-08
.......................................................................................


โครงการลานวัฒนธรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์ "ย้อนอดีต ฮีตฮอย ปีใหม่ไทยบ้าน" ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี คณะทั้ง ๕ และกองพัฒนานักศึกษา จัดงานโครงการลานวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องานว่า "ย้อนอดีต ฮีตฮอย ปีใหม่ไทยบ้าน" บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ท่าน ผศ. ดร. ประยูร ลิ้มสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำทีมสักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทั้ง 6 จุด พร้อมทั้งร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ตามประเพณีไทย อีกทั้งภายในงานยังมีการประกวดนางสังขาร (นางสงกรานต์) อีกด้วย
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-05-08
.......................................................................................


ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชน ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึงแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และนำมาต่อยอดการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ จึงนำทีมบุคลากรภายในสำนักฯ ร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-05-08
.......................................................................................


โครงการสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ตามโครงการมรดกชาติอันควรอนุรักษ์
ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตูม ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-05-08
.......................................................................................


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"
ภาพบรรยากาศ งานอบรม การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการ ในงานกาชาดมะขามหวาน ๒๕๖๐
ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการ ในงานกาชาดมะขามหวาน ๒๕๖๐
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


โครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "รำโทนบ้านป่าแดง"
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "รำโทนบ้านป่าแดง" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้มีความรู้ และร่วมกันสืบสานการละเล่นรำโทน ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารงานวัฒนธรรมสู่ชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


โครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว
บรรยากาศโครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว ณ สนามกีฬาโชครัตนชัย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. บรรยากาศดี มีลม วิ่งว่าวกันสนุกสนานค่ะ ^^"
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


ลงพื้นอำเภอศรีเทพ เรื่องยาสมุนไพร / สวดพระมาลัย
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ. กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอศรีเทพเก็บข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้านที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน และเรื่องการสวดพระมาลัยที่จะสวดในงานศพ ณ วัดธุตังคาราม บ้านเกาะลำโพง หมู่ ๘ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมารวบรวมเป็นองค์ความรู้สำหรับเผยแพร่ สืบทอดต่อผู้ที่สนใจต่อไป
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดทำบุญรับปีใหม่ 2560
เช้าวันนี้ (๑๑ ม.ค. ๖๐) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดทำบุญสำนักฯ ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง จันดา เป็นประธานในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงค์ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอีกด้วย
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


เก็บข้อมูลการตั้งโรงเรียนนายร้อย จปร. วัดโพธิ์กลาง
เมื่อวาน (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ. กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม ณ วัดโพธิ์กลาง บ้านป่าแดง ตำบลป่าแดง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนนายร้อย จปร. ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณตาสา ยังคง คุณตาเชย นาคสีสุข คุณตาสาน ปานอ้น คุณตาสมพงษ์ จันทร์แก้ว และคุณตาฟื้น เกตุแฟง ที่ได้เสียสละเวลามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล บอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจกับทางสำนักฯได้ฟัง ทำให้เราได้ทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในสมัยอดีตของบ้านป่าแดง ทั้งนี้ก็เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลจัดทำเป็นองค์ความรู้ไว้สำหรับเผยแพร่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อไป
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เช้าวันนี้ (๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙) เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-03
.......................................................................................


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙
ภาพบรรยากาศโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวลา ๑๘.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณสระมรกต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ๕ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-03
.......................................................................................


รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในส่วนขององค์ประกอบ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการได้ตรวจประเมิน สังเกต สัมภาษณ์ ตรวจเอกสาร หลักฐานจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และประกาศผลการประเมินคุณภาพในช่วงบ่ายของวันนี้ (๘ พฤศจิกายน) ซึ่งผลการประเมินในองค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ ๕ คะแนนเต็มค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-03
.......................................................................................


ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย
ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-03
.......................................................................................


ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันนี้ (พฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙) เวลา ๘.๓๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางาน และเกิดความพร้อมในการประเมินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) โดยมีผู้ประเมิน ดังนี้ รศ.ดร. สรวงพร กุศลส่ง ผศ.ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล และ นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


งานไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ
วันนี้ (๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) ทางสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ได้ดำเนินการงานไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ โดยวันนี้จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นในเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และพรุ่งนี้ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) จะมีพิธีไหว้ครู โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจมา ณ ที่นี้ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประมวลภาพ : โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ?อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ? ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะทั้ง ๕ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


โครงการอบรม เครื่องหอม "แป้งร่ำ และบุหงารำไป"
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเครื่องหอม "แป้งร่ำ และบุหงารำไป" เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีรวมถึงผู้ที่สนใจ ได้นำองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยการทำเครื่องหอม ไปเผยแพร่และสร้างอาชีพในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดกรรมวิธีที่ดีงามซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทย โดยมีอาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ ประธานสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ โครงการนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เราเก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


เสวนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงย่านชุมชนเก่าบ้านนายม
วันนี้ (7 กรกฎาคม 2559) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ. กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก ลงพื้นที่จัดโครงการเสวนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงย่านชุมชนเก่าบ้านนายม ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้ ที่มาบอกเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดูแลสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า เรื่องราวของศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่ควรอนุรักษ์ในพื้นที่บ้านนายม บรรยากาศการเสวนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เราเก็บภาพมาฝากด้วยค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


โครงการความร่วมมือกับชุมชน บ้านน้ำครั่ง
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดโครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ วัดโพธิ์ทอง บ้านน้ำครั่ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เรานำกิจกรรมดีดีไปสู่ชุมชนกันถึงที่ค่ะ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมและสร้างสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรมในชุมชนด้วย งานนี้สนุกสนานเฮฮามากกกกก.... ทีมงานเราเก็บภาพเล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากทุกท่านด้วยค่ะ ส่วนภาพเคลื่อนไหว อดใจรอรอติดตามในรายการ สำนักศิลป์เยือนถิ่นเพชรบูรณ์นะคะ รับรองสนุกสนานแน่นอนค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวเผ่าบนพื้นที่สูง
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวเผ่าบนพื้นที่สูง ซึ่งประกอบด้วย ชาวเผ่าลีซอ ม้ง และเหย้า ครั้งนี้เราได้โอกาสสัมภาษณ์ คุณลุงเกษม เสมหมี่ หัวหน้าเขตพัฒนาชาวเผ่าบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้เล่าเรื่องราวของเผ่าทั้ง ๓ ให้เราได้ศึกษา ทั้งนี้เรายังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม ๓ ชนเผ่า บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ ซึ่งภายในมีการจัดแสดงนำเสนอวิถีชีวิตชาวเผ่าให้ได้ศึกษา ทั้งอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือทำมาหากิน และเอกลักษณ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบเฉพาะและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


ลงพื้นที่สำรวจแหล่งธรรมชาติน้ำตกกงโกย บ้านน้ำเดือด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
วันนี้(ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งธรรมชาติในอำเภอวิเชียรบุรี คือ น้ำตกกงโกย ที่บ้านน้ำเดือดค่ะ นำทีมลุยโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน สำรวจแหล่งธรรมชาติครั้งนี้เราเดินทางด้วยรถไถพ่วงท้าย ที่พร้อมลุยทางวิบากสนุกมากค่ะ ต่อด้วยเดินเท้าตามลำธาร เพื่อเข้าไปสำรวจน้ำตกที่อยู่ในป่ากันค่ะ ตลอดเส้นทางเราได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ใต้ก้อนหินในลำธารนั้นมีปูหินซ่อนตัวอยู่เยอะมากค่ะ หน่อไม้ริมลำธารนี่ก็มีให้เห็นตลอดเส้นทาง เรียกได้ว่ายังเป็นป่าที่สมบูรณ์ น่าชื่นชมคนที่นี่ทียังช่วยกันดูแลธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีค่ะ โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ปราณี และคณะ ที่พาพวกเราเดินทางในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการทำงานที่สนุกสนานและได้ประสบการณ์ พร้อมทั้งได้ข้อมูลมาต่อยอดการทำงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่นต่อไป โอกาสหน้าหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


เฉลิมพระเกียรติในหลวง เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ๗๐ ปี
บรรยากาศเช้าวันที่ ๙ มิถุนายน ของการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มาลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างพร้อมเพรียง
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


เข้าชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งศึกษารูปแบบการจัดแสดงเรื่องราวเมืองเพชรบูรณ์ผ่านนิทรรศการต่าง ๆ ภายในหอโบราณคดีที่ทำได้อย่างน่าสนใจค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บุญบั้งไฟไหว้เจ้าพ่อสุริวงค์ บ้านน้ำครั่ง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ ลงพื้นที่ร่วมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๙ งานประเพณีบุญบั้งไฟไหว้เจ้าพ่อสุริวงค์ ณ ศาลเจ้าพ่อสุริวงค์ บ้านน้ำครั่ง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น และเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้สำหรับการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจต่อไป งานนี้ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้าน และความเข้มแข็งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของบ้านน้ำครั่งไว้เป็นอย่างดี
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


ลงพื้นที่ "ประเพณีเลี้ยงปี ไล่ผีหลวง" บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ประเพณีเลี้ยงปี ไล่ผีหลวง ณ บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นพิธีที่สำคัญและใหญ่ที่สุด กำหนดจัดกันในเดือนหกของทุกปี และในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่และได้ข้อมูลเบื้องต้น พบว่าร่างทรงและผู้ที่นับถือเจ้าพ่อจะไปอยู่ที่ใดต้องกลับมาร่วมพิธีนี้ทุกครั้ง ถ้ามาไม่ได้ต้องให้คนในครอบครัวเสียไก่ เสียเหล้า เพื่อเป็นสิ่งแทนตัวบุคคลมาร่วมงาน ผู้ที่มาบนบานศาลกล่าวไว้จะกลับมาแก้บนในวันนั้นด้วย อาหารคาวที่ใช้เซ่นไหว้ด้วยหมู ไก่ เป็ด จะหมุนเวียนทุกปี ร่างทรงและลูกผึ้งลูกเทียนจะร่วมรับประทานอาหารหลังจากเลี้ยงเจ้าพ่อแล้ว จากนั้นจึงทำพิธีสู่ขวัญ มีหมอแคนทำพิธีสู่ขวัญ เจ้าพ่อองค์ใหญ่ เจ้าพ่อองค์รอง และเจ้าพ่อองค์เล็ก จะผลัดกันผูกข้อมือ ลำดับสุดท้ายเจ้าพ่อองค์ใหญ่ผูกข้อมือให้ลูกผึ้งลูกเทียนจนเป็นที่พอใจ และสุดท้าย เข้าสู่พิธีไล่ผีหลวง เป็นพิธีปัดเป่าและส่งบรรดาพวกผีปีศาจ สิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้านนาทรายนั้นเอง
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


สัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นสู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น สู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ โรงเรียนบ้านน้ำเดือด ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ การสัมมนาเป็นไปด้วยความราบรื่น และได้ข้อสรุปว่า จะเสนอให้ บ่อน้ำเดือด สุสานหอย และเสาหินอัคนี เป็นเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทางหน่วยอนุรักษ์ก็จะดำเนินการส่งเรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิจารณาในลำดับต่อไป งานนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่น่าชื่นชมค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-17
.......................................................................................


วันอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙
บรรยากาศโครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา "วันอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสานประเพณีสงกรานต์" ๒๕๕๙
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-17
.......................................................................................


ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรปราการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชน ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึงแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และนำมาต่อยอดการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ จึงนำทีมบุคลากรภายในสำนักฯ พัฒนาศักยภาพการทำงาน ดังนี้ "เมืองโบราณ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของสยามประเทศ" จังหวัดสมุทรปราการ "ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลยคลองโคน" จังหวัดสมุทรสงคราม "พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม" กรุงเทพมหานคร
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-17
.......................................................................................


ศึกษาเส้นทาง และประวัติศาสตร์เขาถมอรัตน์
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเขาถมอรัตน์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ตรงกับ งานเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและต้านยาเสพติด ที่จัดโดยเทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่เราจึงได้ร่วมเดินศึกษาเส้นทาง และศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องราวของเขาถมอรัตน์ ไปพร้อม ๆ กับ ชาวบ้านและนักเรียนที่เข้าร่วมงาน ทำให้ได้เรียนรู้และทราบถึงประวัติศาสตร์ในมุมมองของหลาย ๆ ท่าน และหลากหลายวัย เส้นทางค่อนข้างลำบากเพราะยังเป็นทางธรรมชาติ แต่ก็ทำให้เราได้สัมผัสเขาถมอรัตน์อย่างแท้จริง
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-17
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมมูลงานบุญกำฟ้า ของกลุ่มชาวไทยพวน
เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นเก็บข้อมูลงานบุญกำฟ้า ของกลุ่มชาวไทยพวน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-16
.......................................................................................


เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานปีใหม่ลีซู ๒๕๕๙ หมู่บ้านเพชรดำ
เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานปีใหม่ลีซู ประจำปี ๒๕๕๙ ที่หมู่บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวันที่ ๙ นั้น เราได้ไปดูการทำพิธีสู่ขวัญผู้นำชุมชนกันที่บ้านผู้ใหญ่สมพงษ์ สินหมี่ ส่วนวันที่ ๑๐ เป็นพิธีไหว้ศาลเจ้าย่า (ศาลอาปาหมู่ฮี หรือ ศาลเจ้าเพชรดำ) ซึ่งงานนี้ทำให้เราได้เห็นสัมผัสวัฒนธรรมของชาวลีซูอย่างใกล้ชิด ทั้งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และยังได้ร่วมรับประทานอาหาร ชิมเหล้าข้าวโพดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังได้สนุกสนานกับการเฉลิมฉลองด้วยการเต้นหวะเชี่ยะ ที่คนเต้นจะจับมือกันเป็นวงกลมใหญ่และเต้นหมุนวนไปเรื่อย ๆ พร้อมกับเสียงซึง (ซือบือ) และร้องเพลงร่วมกัน เราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ และถ้าหากใครสนใจอยากศึกษาเรียนรู้ชาติพันธ์ุลีซู ก็สามารถไปสัมผัสวิถีชีวิตลีซูได้ที่หมู่บ้านเพชรดำนะคะ รับรองว่ามีเสน่ห์ และน่าสนใจมาก ๆ ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-16
.......................................................................................


สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ เข้าชมหอวัฒนธรรม
เช้าวันที่(4 กุมภาพันธ์ 2559) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีโอกาสได้ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ เข้าชมหอวัฒนธรรม ภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม น้องนักศึกษาต่างสนใจซักถามข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ กันอย่างสนุกสนาน น้อง ๆ น่ารักมากค่ะ พี่ ๆ สำนักขอชื่นชม... น้อง ๆ ศึกษาหาความรู้กันอย่างตั้งใจ คนทำก็ชื่นใจค่ะ ขอบคุณที่มาชมหอวัฒนธรรมนะคะ และหวังว่าจะได้พบกันอีก
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-15
.......................................................................................


งานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗ "กล้วยกับภูมิปัญญาไทย"
ภาพบรรยากาศงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗ "กล้วยกับภูมิปัญญาไทย" วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐น.- ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สนุกสนานกันถ้วนหน้ากับบรรยากาศพื้นบ้าน คณาจารย์นักศึกษาร่วมมือใส่ผ้าไทยกันน่ารักเชียวค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-15
.......................................................................................


สาขาวิชาดนตรีและการแสดง เข้าชมหอ
บ่ายวันนี้(13 ม.ค. 59) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ทั้ง 4 ชั้นปี ที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการภายในหอวัฒนธรรม เพื่อศึกษาเรียนรู้และเพิ่มเติมประสบการณ์นอกเหนือจากในชั้นเรียน โดยครั้งนี้ ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นคนนำชมด้วยตัวเองเลยค่ะ นักศึกษาให้ความสนใจซักถามข้อมูลและสนุกสนานในการเรียนรู้มาก ท่านใดสนใจเข้าชมหอวัฒนธรรม เชิญได้เลยนะคะ เราตั้งใจจัดนิทรรศการภายในให้ทุกท่านได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรื่องราวทางวัฒนธรรมกัน หวังว่าจะได้พบกันค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-14
.......................................................................................


จอมทัพไทย ยอดทหารไทย คืนความสุขให้ ประชาชน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำชุดการแสดงรีวิวจอมทัพไทย ยอดทหารไทย คืนความสุขให้ ประชาชน เข้าร่วมแสดงในงานคืนความสุขให้ประชาชน
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2014-06-09
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ร่วมจัด พิธีเปิดงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2557
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมจัดพิธีเปิดงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2557 “ราชภัฏวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน”
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2014-02-17
.......................................................................................


Mr. Len Brass สโมสร Aurora Gateway Rotary เยี่ยมชม สำนักศิลปะฯ
Mr. Len Brass สโมสร Aurora Gateway Rotary เยี่ยมชม สำนักศิลปะฯ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2014-02-03
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดโครงการ ทำบุญขวัญข้าว แม่โพสพ-แม่นพดารา
สำนักศิลปะฯ ร่วมจัดโครงการ ทำบุญขวัญข้าว แม่โพสพ-แม่นพดารา บ้านห้วยผักไล
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-12-17
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
สำนักศิลปะฯ จัดงานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-12-09
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานลอยกระทงประจำปี 2556
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานลอยกระทงประจำปี 2556 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-11-25
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556
สำนักศิลปะฯ ร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556 วันที่ 2-6 ตุลาคม 2556
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-10
.......................................................................................


เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ร่วมงานวันสมโภชน์องค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2556 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ร่วมงานวันสมโภชน์องค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2556 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-08
.......................................................................................


เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดี และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดี และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-08
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สาขาวิชานากศิลป์และการละคร จัดพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ประจำปี 2556
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร จัดพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ประจำปี 2556
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


โครงการวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริผ้าไทย ปี2556
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชรบูรณ์จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริผ้าไทย ปี2556
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 หล่อเทียน วันที่ 8-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดโครงการเสวนา “สืบเหง้า สาวเครือ” เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับตำนานความเป็นมาของไทหล่ม และประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักในช่วงสงครามไทย – ลาว กับศึกเจ้าอนุวงศ์
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการเสวนา “สืบเหง้า สาวเครือ” เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับตำนานความเป็นมาของไทหล่ม และประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักในช่วงสงครามไทย – ลาว กับศึกเจ้าอนุวงศ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖ “สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม”
โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖ “สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม” วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


ผอ.กมล ร่วมเปิดนิทรรศการประวัติหมู่บ้านเขตเมืองเพชรบูรณ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ หอวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
อาจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนายการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมเปิดนิทรรศการประวัติหมู่บ้านเขตเมืองเพชรบูรณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ท่ผ่านมา ณ หอวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลก
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


โครงการลานวัฒนะรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 3
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการลานวัฒนธรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 3 ณ สวนเพชบุระ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-04-01
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดนิทรรศการหมุนเวียนทางด้านศิลปวัฒนธรรม “จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการนิทรรศการหมุนเวียนทางด้านศิลปวัฒนธรรม “จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์”
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-02-13
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ศึกษาดูงานการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์
สำนักศิลปะฯ ศึกษาดูงานการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-02-05
.......................................................................................


โครงการวันพ่อแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2555
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2555
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-12-06
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2555 “ ร่วมใจสามัคคี สืบสานประเพณีลอยกระทง ”
สำนักศิลปะฯ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2555 “ ร่วมใจสามัคคี สืบสานประเพณีลอยกระทง ”
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-11-30
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ “แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ “แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์”เมื่อวันที่ วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-09-18
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการ “ราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งเสริม สืบสาน การแต่งกายด้วยผ้าไทย” เพื่อสืบสานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการ “ราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งเสริม สืบสาน การแต่งกายด้วยผ้าไทย” เพื่อสืบสานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เมื่อวันที่ วันที่ 8 ส.ค. ๒๕๕๕
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-09-13
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา เมื่อวันที่ วันที่ 8 ส.ค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-09-13
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัดเพชรวราราม จัดโครงการลานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา “สืบสานงานศิลป์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย” เพื่อสืบสานประเพณีและศิลปะประดิษฐ์ไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัดเพชรวราราม จัดโครงการลานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา “สืบสานงานศิลป์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย” เพื่อสืบสานประเพณีและศิลปะประดิษฐ์ไทย เมื่อวันที่ วันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-09-13
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา” เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา” เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เมื่อวันที่ วันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-09-13
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดนตรีไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดนตรีไทย เมื่อวันที่ วันที่ 16-20 กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-09-13
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จุดประกายความคิด กับการนำเสนอไอเดียผ่านงานศิลปะ : สีโปสเตอร์”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จุดประกายความคิด กับการนำเสนอไอเดียผ่านงานศิลปะ : สีโปสเตอร์” ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-07-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ภาพจิตรกรรมบนเสาแปดเหลี่ยม วัดทรายงาม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ภาพจิตรกรรมบนเสาแปดเหลี่ยม วัดทรายงาม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์” ณ ศาลาการเปรียญวัดทรายงาม ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-07-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีปัว ที่บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีปัว ที่บ้านนาทราย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-07-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีกินดองเจ้าพ่อเจ้าแม่ บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีกินดองเจ้าพ่อเจ้าแม่ ที่บ้านนาทราย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-07-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ร่วมงาน “ลานบุญ ลานปัญญา” วัดโพธิ์ทอง บ้านน้ำครั่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมงาน “ลานบุญลานปัญญา” วัดโพธิ์ทองบ้านน้ำครั่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-06-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “ประเพณีบุญบั้งไฟ ไหว้เจ้าพ่อสุริวงศ์ ” บ้านน้ำครั่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “ประเพณีบุญบั้งไฟ ไหว้เจ้าพ่อสุริวงศ์ ” บ้านน้ำครั่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-06-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีบุญบั้งไฟ “ ไหว้เจ้าพ่ออู่คำ เจ้าแม่อู่แก้ว ” ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีบุญบั้งไฟ “ ไหว้เจ้าพ่ออู่คำ เจ้าแม่อู่แก้ว ” ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-06-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “กลองเส็ง” อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “กลองเส็ง” อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-06-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และกรมศิลปากร ลงพื้นที่ทำสำเนาจารึก ที่บ้านดงคล้อ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และกรมศิลปากร ลงพื้นที่ทำสำเนาจารึก ที่บ้านดงคล้อ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-05-03
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่เจ้าย่า บ้านป่าแดง จ.เพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่เจ้าย่า ที่บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-05-03
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีหามพระดำน้ำ บ้านป่าแดง จ.เพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีหามพระดำน้ำ (หลวงพ่อห้ามญาติ) บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-05-03
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 3 -5 เมษายน ที่ผ่านมา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-04-24
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยครั้งที่ 2
สำนักศิลปะฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ วันที่ 30-31 มีนาคม บริเวณสวนเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-04-18
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ร่วมกับ อบต.บุ่งน้ำเต้า แถลงข่าวการจัดงาน “รำลึกนครบาลเพชรบูรณ์ครบรอบ 68 ปี”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า จัดแถลงข่าวการจัดงาน “รำลึกนครบาลเพชรบูรณ์ครบรอบ 68 ปี” บริเวณศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-04-10
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เข้าสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดีสวนป่าเขาคณา แหล่งโบราณคดีบ้านซับแล้ง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เข้าสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดีสวนป่าเขาคณา แหล่งโบราณคดีบ้านซับแล้ง
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-01-09
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดี บ้านศรีสะเกษ ตำบลห้วยกะแส และบ้านระวิง ตำบลระวิง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดี บ้านศรีสะเกษ ตำบลห้วยกะแส และบ้านระวิง ตำบลระวิง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2011-12-01
.......................................................................................


โครงการวันพ่อแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2554
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2554
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2011-12-01
.......................................................................................


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2554 "ม่วนซื่น ลอยโคม วันลอยกระทง'
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2554 "ม่วนซื่น ลอยโคม วันลอยกระทง "
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2011-11-22
.......................................................................................


โครงการอบรมผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นเมืองศรีเทพ
โครงการอบรมผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นเมืองศรีเทพ
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-09-27
.......................................................................................


โครงการสถาปัตยกรรมล้านช้าง และจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล (วัดนาทราย)
โครงการสถาปัตยกรรมล้านช้าง และจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล (วัดนาทราย)
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-09-27
.......................................................................................


โครงการเสวนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมสีทอง
โครงการเสวนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมสีทอง
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-08-26
.......................................................................................


โครงการสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ “ราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งเสริม สืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย”
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 5 คณะ และสภานักศึกษา จัดโครงการสืบสานโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-08-26
.......................................................................................


โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณลานพ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณลานพ่อขุนผาเมือง
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-08-15
.......................................................................................


โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเนื่องในวันเข้าพรรษา “อบรมอาชีพอย่างไทย”
เมื่อวันที่ 12-15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับวัดเพชรวราราม จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเนื่องในวันเข้าพรรษา “อบรมอาชีพอย่างไทย”
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-08-15
.......................................................................................


โครงการลานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา 2554 “สืบสานงานศิลป์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย”
เมื่อวันที่ 12-15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับวัดเพชรวราราม
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-08-15
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงาน ?สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์?
เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน ทีผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-07-05
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงาน ?สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์?
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงาน ?สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์?
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-07-05
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 20 ? 22 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง ?พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ?
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-07-05
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมผู้นำท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และแหล่งโบราณคดีอำเภอวังโป่ง
เมื่อวันที่ 16 -17 กันยายน 2552 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-07-05
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประกวดนาฏลีลา ชุด "ระบำศรีเทพ"
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดการประกวดนาฏลีลาชุด ?ระบำศรีเทพ? และ ?นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์? ที่ สวนสาธารณเพชบุระ จ.เพชรบูรณ์
นำเสนอโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 2011-03-02
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ เรื่อง ?พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่มีต่อการฝึกหัดครูไทย?
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการจัดนิทรรศการ เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่มีต่อการฝึกหัดครูไทย ร่วมกับทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 19 ? 23 ตุลาคม 2553 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 2011-01-14
.......................................................................................


วันเข้าพรรษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ 5 คณะ และ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมหล่อเทียน และแห่เทียนเข้าพรรษา
นำเสนอโดย สำนัก เมื่อวันที่ 2010-11-13
.......................................................................................


โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ?เรียนรู้อาชีพ สืบสานภูมิปัญญาไทย? วันเข้าพรรษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรียนรู้อาชีพ สืบสานภูมิปัญญาไทย  


นำเสนอโดย สำนัก เมื่อวันที่ 2010-11-13
.......................................................................................


อบรมเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวัฒนธรรม 


นำเสนอโดย สำนัก เมื่อวันที่ 2010-11-13
.......................................................................................


จักรยานแรลลี่วิถีชีวิตชาวเขา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมจักรยานเสือภูเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ โครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 


นำเสนอโดย สำนัก เมื่อวันที่ 2010-11-10
.......................................................................................


กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 12 สิงหาคม 


นำเสนอโดย สำนักฯ เมื่อวันที่ 2010-11-09
.......................................................................................


โครงการ ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยกล้องดิจิตอล

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยกล้องดิจิตอล 


นำเสนอโดย สำนักฯ เมื่อวันที่ 2010-11-09
.......................................................................................