ภาพกิจกรรม


โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน "รำโทนบ้านดงมูลเหล็ก" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก และทีมงานนักแสดงจากสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ทำหน้าที่พี่เลี้ยงสอนท่ารำโทนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน ?รำโทนบ้านดงมูลเหล็ก? ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ขอขอบคุณ พี่ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กทุกท่านที่ให้การต้อนรับและดูแลอย่างดีตลอดการดำเนินโครงการ ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านประทับใจมากค่ะ หวังว่าจะได้พบกันอีกนะคะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2020-01-15
.......................................................................................


บรรยากาศงาน ทำบุญลานข้าว สู่ขวัญแม่โพสพ ณ วัดซอกซาย บ้านปากคลองกรวด ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
งานทำบุญลานข้าว สู่ขวัญแม่โพสพ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒) ณ วัดซอกซาย บ้านปากคลองกรวด ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2020-01-15
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ (๒ กันยายน ๒๕๖๒) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการตรวจประเมิน ๒ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ และสิบโท ดร.พิสุทธิ์ บัวเปรม ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2019-09-04
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงและนำเสนอพื้นที่ในส่วนของทุ่งซากดึกดำบรรพ์ใต้ท้องทะเล บ้านยางจ่า ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลักดันขึ้นเป็นมรดกทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน/ภูมิลักษวรรณา ทั้งเพื่อให้แหล่งธรรมชาติดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างถูกต้องต่อไป
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2019-08-26
.......................................................................................


บรรยากาศงาน ลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑ "จันทร์เจ้า เล่าเรื่อง" ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธธรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บรรยากาศงาน ลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑ "จันทร์เจ้า เล่าเรื่อง" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธธรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการออกร้านอาหารและขนมไทย (โดยใช้พดด้วง) มีมหรสพดนตรีการแสดงให้ชมตลอดทั้งงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระจันทร์จากทั้ง ๕ คณะสนุกสนานแน่นอนกับบรรยากาศไทยเหนือๆจ้า.....
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2019-08-20
.......................................................................................


บรรยากาศ พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕ คณะวิชา และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2019-08-06
.......................................................................................


บรรยากาศงาน พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์(อาคารหอประชุมใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะทั้ง ๕ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์(อาคารหอประชุมใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2019-08-06
.......................................................................................


บรรยากาศงาน สัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นสู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุ่งซากดึกดำบรรพ์ใต้ท้องทะเล ณ บ้านยางจ่า ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวาน (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นสู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุ่งซากดึกดำบรรพ์ใต้ท้องทะเล ณ บ้านยางจ่า ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2019-06-12
.......................................................................................


บรรยากาศงาน โครงการเสวนาแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าบ้านนาสนุ่น ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
วันที่ (31 พฤษภาคม 2562) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักฯลงพื้นที่ดำเนินโครงการเสวนาแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าบ้านนาสนุ่น ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมค่ะ อีกทั้งยังได้นำการแสดงท้องถิ่นจากสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไปเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ชมและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันด้วยค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2019-06-10
.......................................................................................


หน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสัมมนาซากดึกดำบรรพ์ ภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวาน (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ที่ผ่ามา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะหน่วยอนุกรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล. บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย รองฯ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ ลงพื้นที่พบนายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อร่วมหารือ และวางแผนการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นสู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุ่งซากดึกดำบรรพ์ใต้ท้องทะเล ณ บ้านยางจ่า ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่แหล่งใต้ท้องทะเลดึกดำบรรพ์ภูน้ำหยดเพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการสัมมนาที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2019-05-24
.......................................................................................


โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ (๘ พ.ค. ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีกิจกรรมขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงสดุดีจอมราชา จากตัวแทนทั้ง 5 คณะ และศูนย์ สำนัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัย การแสดงเฉลิมพระเกียรติ "วชิราลงกรณาศิรวาทย์" โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง และกิจกรรมโขนเฉลิมพระเกียรติ "เสวนาประสาวัฒนธรรม" พร้อมทั้งได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ยังได้มีจุดสาธิตพิธีทำขวัญข้าวไว้ภายในงาน
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2019-05-24
.......................................................................................


บรรยากาศงาน "วิ่งว่าวเผาข้าวหลาม ปี๒"
เมื่อวันที่ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ๕ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว ภายใต้ชื่องาน ?วิ่งว่าวเผาข้าวหลาม ปี๒? โดยมี ผศ.ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามโชครัตนชัย บรรยากาศสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของน้องๆ นักศึกษา ภายในงานมีกิจกรรมประกวดว่าวสร้างสรรค์ และเต้นรีวิวประกอบเพลงกองเชียร์ของทั้ง ๕ คณะ เด้งหน้าเด้งหลังสร้างสีสันให้งานคึกคักมากจนอยากออกไปเต้นด้วย คณะครุศาสตร์ยังรักษาแชมป์เก่า ได้รับรางวัลชนะเลิศไปอีก 1 ปี ส่วนผลการประกวดว่าว ตกเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศไปคะ ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รังสรรค์กิจกรรมอันทรงค่า ให้พวกเราชาว ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ชื่นชมค่ะ โอกาสหน้าในปี 62 พบกันใหม่นะคะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2019-01-07
.......................................................................................


บรรยากาศงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐ "ตามรอยศาสตร์พระราชา : ข้าวกับภูมิปัญญาไทย" ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์กลาง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
เช้าวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.ที่ผ่านมา ยามดีมีงานบุญลานข้าว ชาวบ้านต่างหิ้วปิ่นโตกับข้าวมาทำบุญร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชิวิตและท้องทุ่งนาแห่งนี้ และช่วงเย็น ๑๘.๐๐ น.จะมีพิธีสู่ขวัญแม่โพสพ ณ ทุ่งนาหน้าวัดโพธิ์กลางบ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านอันดีงามนี้ด้วยกันค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-12-11
.......................................................................................


บรรยากาศงานวัฒนธรรมสัญจรชุมชน : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย
เมื่อที่ 5 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัญจรชุมชน : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนศาสตร์พระราชา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย (ทุ่งปอเทืองนาเฉลียง กม.31 ถนนหมายเลข 21) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจัดพิธีสู่ขวัญแม่โพสพ และจตุรธาตุทั้งสี่ (ดิน น้ำ ลม ไฟ)อีกทั้งสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงยังได้นำการแสดงนพบูชาแม่โพสพ และการแสดงแม่ศรีมาร่วมแสดงในงานด้วยค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-12-11
.......................................................................................


สำนักฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดลำปาง
เมื่อวาน (๑๐ กันยายน ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดลำปาง โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานทั้งในส่วนของการบริหารจัดการองค์กร งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ทางสำนักฯรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-09-11
.......................................................................................


สำนักฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ (๗ กันยายน ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการตรวจประเมิน ๒ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ กงเติม และอาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-09-11
.......................................................................................


สำนักฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ (24 สิงหาคม 2561) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและประสบการณ์การดำเนินงานค่ะ ยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะคะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-08-27
.......................................................................................


สำนักฯ ร่วมงาน "ร่วมใจปลูกข้าว เศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมงาน "ร่วมใจปลูกข้าว เศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยงานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยงานนี้นอกจากจะไปร่วมดำนาปลูกข้าวกันแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ยังได้นำทีมน้องๆสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาร้องรำทำเพลงสร้างสีสันความสนุกสนานระหว่างการดำนา ที่สำคัญคือได้สอดแทรกศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเราให้ได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ต่อไปค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-08-23
.......................................................................................


บรรยากาศงานพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ
เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ในช่วงเย็นวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เย็น ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ จะเลี้ยงพระเช้า ในเวลา 07.00 น. ค่ะ และจะเริ่มครอบครูตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. เป็นต้นไปนะคะ ขอเรียนเชิญทุกท่านในวันและเวลาดังกล่าวค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-08-16
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการนาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ (8 สิงหาคม 2561) เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการนาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการแสดงที่เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าชมเป็นจำนวนมาก โดยมี 5 ชุดการแสดง คือ 1. อาศิรวาทสมเด็จพระมิ่งแม่สิริกิติ์ศรีชาติไทย 2.โขนรามเกียรติ์ ตอน กลนางมาร-พระรามรบทศกัณฐ์ 3.การแสดงสร้างสรรค์แนวร่วมสมัย ชุด มาลารมณีย์ 4.การแสดงสร้างสรรค์แนวอนุรักษ์ ชุด เล่นล้อล่อฉาบ และการแสดงชุด จตุรภาคี ค่ะ งานนี้ทั้งสวยงาม ประทับใจ และที่สำคัญได้ร่วมชื่นชมศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และหาชมได้ยาก ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-08-16
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ร่วมจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ (๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ร่วมจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และสืบสานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี ผศ. ดร ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี นำคณาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกันถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมทั้งร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับรางวัลการเชิดชูแม่ของนักศึกษาดีเด่นจากทั้ง ๕ คณะ นอกจากนี้ยังได้ชมแฟชั่นโชว์ ชุด ?พระแม่ไหมไทยและแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม?
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-08-16
.......................................................................................


บรรยากาศลงพื้นที่แหล่งธรรมชาติ ภาคีอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด ๑๘ จังหวัด
เมื่อวันที่ (๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และภาคีอนุรักษ์ทั้ง ๑๘ จังหวัด ก็ได้ลงพื้นที่ภูเขาหินปะการัง ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ หลังจากที่ได้ร่วมกันผลักดัน ให้ภูเขาหินปะการัง ขึ้นเป็นมรดกจังหวัดได้สำเร็จและประกาศอย่างเป็นทางการไปเมื่อ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ที่ผ่านมาค่ะ ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่นค่ะ ขอบคุณสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอบคุณตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ทั้ง ๑๘ จังหวัด ขอบคุณ นายกจเร บุญยก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ ที่มาต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้คณะภาคีหน่วยฯ ตลอดการลงพื้นที่ที่ภูเขาหินปะการังค่ะ ขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ที่นอกจากจะมาทำการแสดงเพื่อสร้างสีสันแล้ว ยังช่วยจัดเตรียมงานในส่วนต่างๆด้วย รวมถึง น้องๆนักศึกษาทุนที่มาเก็บชั่วโมงด้วยนะคะ และอีกหลายส่วน หลายท่าน ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ขอบคุณมากๆค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-08-16
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสต้อนรับภาคีทั้ง ๑๘ จังหวัด ในการประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรา
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสต้อนรับภาคีทั้ง ๑๘ จังหวัด ในการประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ค่ะ นอกจากจะมีการประชุมในช่วงกลางวันแล้ว ช่วงเย็นตัวแทนภาคีหน่วยอนุรักษ์ฯ ยังได้รับประทานอาหารร่วมกันในบรรยายกาศกันเอง บริเวณลานวัฒนธรรมด้านหน้าสำนักฯ ประกอบกับมีการแสดงพื้นบ้านจากสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงมาสร้างสีสันให้งานสนุกสนานขึ้นอีก ทั้งนี้ เพราะทีมงานเราต้องการสร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่านค่ะ และหากการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ บกพร่อง หรือ ผิดพลาดประการใด ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออภัย มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ พรุ่งนี้เรายังมีโปรแกรมการลงพื้นที่ร่วมกันต่อค่ะ โดยเราจะไปที่ ภูเขาหินปะการัง ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน ต่อด้วยเขื่อนวังทอง ที่สามแยกวังชมภู และปิดท้ายวัดช้างเผือกค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-08-16
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) จัดโครงการวันสุนทรภู่ประจำปี 2561 "เชิดชูครูกวี" ณ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) จัดโครงการวันสุนทรภู่ประจำปี 2561 "เชิดชูครูกวี" ณ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนอกจากจะมีกิจกรรมเพื่อระลึกถึงสุนทรภู่แล้วได้ยังจัดกิจกรรมในส่วนของวันภาษาไทยด้วย งานนี้เด็กๆนักเรียนให้ความสนใจทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-08-16
.......................................................................................


บรรยากาศงานโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง 5 ร่วมกันแห่เทียนพรรษาไปยังถวายยังวัดราษฎร์บูรณะ ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เนื่องในโครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ขบวนกลองยาวและนางรำจากสาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง นำขบวนแห่คึกคักสนุกสนาน งานนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของทั้ง 5 คณะเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-08-16
.......................................................................................


โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมกลางหมู่บ้านเพชรดำ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ หอประชุมกลางหมู่บ้านเพชรดำ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยความร่วมมือของภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์นี้ขึ้น ขอบคุณชาวลีซอ และเย้า เป็นอย่างสูง ที่เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ รักษา รากเหง้าของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง ทั้งนี้ทีมงานเชื่อมั่นว่า ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ชาวลีซอและเย้า บ้านเพชรดำ แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเพชรดำทั้งในเชิงการรักษาและสืบทอดอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ร่วมถึงส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของบ้านเพชรดำอีกทางหนึ่งด้วย
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-08-16
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อหารือและพิจารณาการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-07-13
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยประมาณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอนิทรรศการนครบาลเพ็ชรบูรณ์ บุ่งน้ำเต้า
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-05-28
.......................................................................................


บรรยากาศงาน พิธีบวงสรวงพระพลบดี และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๖ "เพชบุระเกมส์" ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (๒๗ เม.ย. ๖๑) พิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วค่ะ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๖ "เพชบุระเกมส์" ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ค่ะ งานนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำชุดการแสดงจากสาขาดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไปร่วมแสดงในพิธีเปิดในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ค่ะ อีกทั้งยังได้รับมอบหมายในส่วนของสาวงามถือป้ายนำขบวนแห่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัดเข้าสู่สนามด้วย โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์สาขาดนตรีและการแสดงที่ฝึกสอนและควบคุมการแสดง นักแสดงทุกท่าน ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังในทุกๆส่วน ขอบคุณพี่ๆน้องๆสาวงามทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะและศูนย์สำนักต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทุกคน ที่ร่วมเป็นสาวงามถือป้ายเดินในขบวนวันนี้ค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-04-30
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวังเวิน ณ วัดวังเวิน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวังเวิน ณ วัดวังเวิน ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมและจัดทำเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ต่อไป ในงานนี้ ช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงพระธาตุ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ช่วงบ่ายมีพิธีเข้าร่างทรงของเจ้าพ่อเจ้าแม่ และจากนั้นทุกคนจะพากันไปตั้งขบวนแห่จากที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า ไปยังวัดวังเวิน เพื่อทำพิธีสรงน้ำพระธาตุวังเวินค่ะ งานสรงน้ำพระธาตุวังเวินนับเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ยังเต็มไปด้วยความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งต่างก็พร้อมใจกันมาช่วยงานและมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ทีมงานเรานำภาพบรรยากาศมาให้ชมเล็กๆน้อยๆค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-04-24
.......................................................................................


ร่วมแสดงความอาลัยด้วยชุดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน นางสำมนักขาหึง ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย จันทร์รุ่งเรือง ณ วัดเพชรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมแสดงความอาลัยด้วยชุดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน นางสำมนักขาหึง ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย จันทร์รุ่งเรือง ณ วัดเพชรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแสดงความอาลัยมา ณ ที่นี้ ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-04-24
.......................................................................................


ฝึกซ้อมเพลงและการแสดง เพื่อร่วมแสดง ในงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ "2018 Wonju Dynamic Dancing Carnival"
ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมฝึกซ้อมเพลงและการแสดง เพื่อร่วมแสดง ในงานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ?2018 Wonju Dynamic Dancing Carnival? วันที่ ๑๒-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จ.วอนจู ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากทีมนักแสดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกให้ไปแสดงในนามตัวแทนของประเทศไทย ถือเป็นโอกาสที่ดีมากในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเราค่ะ ทีมงานก็ตั้งใจทุ่มเทฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่มากๆ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-04-24
.......................................................................................


บรรยากาศงาน อบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวาน (๕ เมษายน ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา จากสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติแก่ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-04-24
.......................................................................................


บรรยากาศงาน เสวนาแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ วัดศรีสุมังค์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการเสวนา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ วัดศรีสุมังค์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาตร์ ความสำคัญ และคุณค่าของย่านชุมชนเก่า และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เล่าสู่กันฟังในส่วนของประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น การเสวนาครั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงความรู้ อาจารย์ธีระวัฒน์ แสนคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ที่ได้มาเล่าและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังถกประเด็นต่างๆ อย่างน่าสนใจ และช่วงบ่ายสำนักศิลปะฯมีอีกหนึ่งโครงการค่ะ คือโครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "การละเล่นรำโทน" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักเห็นคุณค่าและร่วมกันสืบสานการละเล่นรำโทน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะรำโทนจากสาขาดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-04-02
.......................................................................................


โมเดลอาคารศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอ และเย้า บ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้นำโมเดลอาคารศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอ และเย้า บ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ มาให้ผู้นำชุมชนได้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก่อสร้างศูนย์ฯ ซึ่งกลุ่มผู้นำได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในครั้งนี ทางทีมงานสำนักศิลปะฯ โดยความร่วมมือ กับ ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอขอบพระคุณชนเผ่าลีซอ และเย้า เป็นอย่างสูงที่เกิดพลังขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ รักษา รากเหง้าของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง เพียงเพื่อต้องการให้กระแสครั้งนี้ได้กระตุ้นกลุ่มเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่แฝงอยู่ในชนเผ่า และสามารถต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจให้หมู่บ้านเพชรดำต่อไป
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-04-02
.......................................................................................


ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยคณะทีมงาน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี ซึ่งครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของสำนักฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในด้านต่างๆ และจากนั้นได้เดินทางไปยัง เถ้า ฮง ไถ่ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของราชบุรีเพื่อศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมา ขั้นตอนในการผลิต รวมถึงแนวคิดและวิถีของช่างทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีทั้งความสามารถทางศิลปะ ความเชี่ยวชาญ และมากด้วยคุณค่าทางจิตใจที่ได้สร้างสรรค์งานปราณีตสวยงาม ต่อด้วยเข้าชมวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นวัดเก่าที่มีความงดงาม และมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และได้เข้าศึกษาโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ซึ่งมีทั้งแปลงเกษตรสาธิตและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ นอกจากนี้ยังมีกังหันลมผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และที่สำคัญมีบ้านพ่อ คือ บ้านที่รัชกาลที่ 9 ทรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการ เป็นบ้านไม้สองชั้นเรียบง่าย ใช้ทรงงานและพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมโครงการ รวมถึงรถที่ทรงใช้ทรงงานก็จอดอยู่ภายในบริเวณบ้านด้วย นับว่าการดูงานครั้งนี้ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่คุ้มค่าทีเดียวค่ะ ซึ่งจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนขององค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรม
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-03-26
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่หมู่บ้านพี่น้องชาวลีซอและเย้า เพื่อทำการประชาคมขอความเห็นในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธ์ุลีซอ และชาติพันธุ์เย้า บนพื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ (28 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่หมู่บ้านพี่น้องชาวลีซอและเย้า เพื่อทำการประชาคมขอความเห็นในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธ์ุลีซอ และชาติพันธุ์เย้า บนพื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมไปถึงพูดคุยในส่วนของสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และการดำเนินงานของศูนย์นี้ โดยการประชาคมครั้งนี้ ได้ผลสรุปคือ ทุกส่วนเห็นตรงกันให้มีการจัดตั้งศูนย์และพร้อมที่จะช่วยกันดำเนินการเพื่อให้การจัดตั้งศูนย์เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น เพื่อประโยชน์ของชุมชนต่อไป
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-03-02
.......................................................................................


ร่วมแสดงในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขา นำทีมนักแสดงสาขาดนตรีและการแสดง ซึ่งไปในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ร่วมแสดงในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยงานนี้ได้นำการแสดงที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเพชรบูรณ์ไปเผยแพร่ ประกอบด้วยการแสดง ชุด ระบำนางควาย การแสดงชุดระบำศรีเทพ และการแสดงชุดฟ้อนบุญข้าวประดับดิน หลังจากแสดงจบลง ทีมงานนักแสดงได้รับคำชมจากสำนักพระราชวังด้วยนะคะ ว่าแสดงได้น่าประทับใจมาก
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-03-02
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งได้ดำเนินโครงการ QA - สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวานนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งได้ดำเนินโครงการ QA - สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-02-21
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิธีขึ้นศาลเจ้าและพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา รวมไปถึงพิธีทำบุญสะพานไม้ ของชาติพันธุ์เย้า บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ (18 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่าน ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิธีขึ้นศาลเจ้าและพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา รวมไปถึงพิธีทำบุญสะพานไม้ ของชาติพันธุ์เย้า บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นองค์ความรู้ ต่อยอดไปสู่การบริการวิชาการ และนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในอนาคตค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-02-21
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่ประเพณีปีใหม่ลีซอ บ้านเพขรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ (16 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ศึกษาเรื่องราวของชาติพันธุ์ม้ง เย้า และลีซออย่างต่อเนื่องค่ะ ทีมเราลงพื้นที่กันตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ และต่อเนื่องในรุ่งเช้าอีกวัน สัมผัสวิถีชีวิตพี่น้องชนเผ่าบนเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงจากคนในพื้นที่ สืบเนื่องจากความตั้งใจเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ทีมงานสำนักศิลปะฯ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา อาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการร่วมกับทางสำนักศิลปะฯ และถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาสำคัญ คอยชี้แนะแนวทางการทำงาน เทคนิควิธีการเข้าถึงชุมชน ทำให้ทีมงานเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและดำเนินไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งได้รับผลที่ดีกลับมาค่ะ ซึ่งช่วงสัปดาห์นี้เป็นงานปีใหม่ของชาวเย้า และปีใหม่ของชาวลีซอ เราจึงได้สัมผัสวัฒนธรรมของพี่น้องชนเผ่าที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นอัตลักษณ์ที่มีเสน่ห์และน่าสนใจ นับเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ เราเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆ บางส่วนของการทำงานมาฝากค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-02-21
.......................................................................................


ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาติพันธ์ลีซอ และชาติพันธุ์เย้า บนพื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ (14 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต พร้อมด้วย รศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา อาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาติพันธ์ลีซอ และชาติพันธุ์เย้า บนพื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชนในส่วนของการต่อยอดเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า ลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีเพราะได้สัมผัสวัฒนธรรมปีใหม่ของชาติพันธุ์เย้าที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากทีเดียว
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-02-21
.......................................................................................


สำนักฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr. Shiro Terashima First Secretary, Embassy of Japan และคณะบุคคล เยี่ยมชมหอวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรสำนักฯ มีโอกาสได้ต้อนรับ Mr. Shiro Terashima First Secretary, Embassy of Japan และคณะบุคคล เข้าเยี่ยมชมหอวัฒนธรรมของสำนักฯ เพื่อเรียนรู้และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2018-01-25
.......................................................................................


บรรยากาศงาน "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม" และ "สงครามสนุก หมากรุกคน"
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา ๕ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว ภายใต้ชื่องาน "วิ่งว่าวเผาข้าวหลาม" และโครงการลานวัฒนธรรมครั้งที่ ๙ ภายใต้ชื่องาน "สงครามสนุก หมากรุกคน" โดยมี ผศ.ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในช่วงเช้านั้นเป็นกิจกรรมวิ่งว่าว เผาข้าวหลามค่ะ จัด ณ สนามโชครัตนชัย เช้าๆ ที่สนามอากาศหนาวแถมลมแรงลมมาก วิ่งว่าวกันสนุกสนานค่ะ นอกจากลมว่าวจะแรงดีแล้ว กองเชียร์ของทั้ง ๕ คณะ ก็แรงดีไม่แพ้กันเด้งหน้าเด้งหลังสร้างสีสันให้งานคึกคักมากจนอยากออกไปเต้นด้วย คณะครุศาสตร์เต้นดีจนชนะเลิศไป พร้อมเงินรางวัล ส่วนผลการประกวดว่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนะเลิศ แถมติดลมบนอีกด้วย จากนั้นต่อด้วยกิจกรรมที่หาดูได้ยากอย่างหมากรุกคน โดยจัดกันที่โรงยิมเนเซียม (หลังเก่า) สนุกทั้งนักกีฬา หมากรุก และนักแสดงหมากรุกคนจะต้องเดินตามหมากในกระดาน แต่น้องๆ แสดงได้สมบทบาทสนุกสนาน จนคนดูประทับใจออกปากชื่นชมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและสนุกมาก ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รังสรรค์กิจกรรมพื้นบ้านอันทรงค่า ให้พวกเราชาว ม. ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ชื่นชม ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอนการแสดงชุดนี้ และชื่นชมน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดงทุกคน ที่ทุ่มเททำให้เราได้ชมการแสดงดีๆ ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-12-22
.......................................................................................


ชมพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลาประมาณ ๐๗.๐๐น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยคณะบุคลากร ได้เดินทางเข้าชมพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งถือเป็นพระเมรุมาศที่ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติยศอย่างสูงสุด
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-12-13
.......................................................................................


ประชุมเตรียมความพร้อมเครื่องมือพื้นฐานในการลงชุมชน
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมโครงการบริการวิชาการ ?ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอ ภาคเหนือตอนล่าง? ซึ่งสำนักศิลปะฯ ประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี รศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา อาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการร่วม โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของเครื่องมือพื้นฐานในการลงชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชาติพันธุ์ลีซอ ตามเป้าหมายของโครงการ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-11-10
.......................................................................................


โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๐ "สนุกกันจริงวันลอยกระทง"
บรรยากาศงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ในนามสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่เอื้อยอำนวยเรื่องสถานที่จัดงาน กำลังพลในการเตรียมสถานที่ เวที จนส่งผลให้งาน "สนุกกันจริงวันลอยกระทง" เป็นไปด้วยความอบอุ่น เกิดความสามัคคีภายในองค์กรที่ร่วมกันสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบไป
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-11-07
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภท แหล่งธรณีสัณฐานและซากดึกดำบรรพ์บ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
บรรยากาศการอบรมหน่วยอนุรักษ์ฯ หนองแม่นา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-08-22
.......................................................................................


บรรยากาศงานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และสืบสานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ร่วมชมการแสดง ชุด "ขัตติยะนารีศรีแผ่นดิน" กิจกรรม "ล้างเท้าขอขมาแม่" เพื่อแสดงความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่ พร้อมมอบเกียติบัตร "เชิดชูแม่ของนักศึกษาดีเด่น" การแสดง ชุด "เรียงร้อยผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี" และชมการเดินแฟชั่นโชว์ส่งเสริมผ้าไทยในโครงการพระราชดำริ "ผ้าไทยกับวัยรุ่น" และปิดท้ายด้วยวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-08-10
.......................................................................................


บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับศิลปินแห่งชาติ
โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร "ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดเพชรบูรณ์" วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานวัฒนธรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-08-10
.......................................................................................


สำนักฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมหอวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมหอวัฒนธรรม เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านงานวัฒนธรรม
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-08-07
.......................................................................................


บรรยากาศพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บรรยากาศพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-08-07
.......................................................................................


ต้อนรับ คณะ (สผ.) เยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าเยี่ยมชมสำนัก โดยได้รับเกียรติจาก คุณอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม คุณสุกัลยา ปัณฑะจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม คุณกรพินธุ์ พยัคฆประการณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก และทีมงาน ได้ร่วมพบปะพูดคุยกันถึงผลการดำเนินงาน และแผนงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้เข้าชมหอวัฒนธรรมของสำนักฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมด้วย
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-08-07
.......................................................................................


สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ จัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา โดยประมาณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ จัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยจัดให้มีพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-07-11
.......................................................................................


สำนักฯ มีโอกาสได้ต้อนรับเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง เข้าชมหอวัฒนธรรมของสำนักฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีโอกาสได้ต้อนรับเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง เข้าชมหอวัฒนธรรมของสำนักฯ โดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำชมด้วยตัวเองค่ะ บรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนานตามแบบฉบับ ผอ.กมล โอกาสหน้าขอเชิญแวะเวียนมาเยี่ยมชมหอวัฒนธรรมของเราอีกนะคะ วันนี้มีเวลาน้อยไปหน่อย หวังว่าจะได้พบกันใหม่ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-07-03
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนวัชรชัย จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัชรชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) สำนักศิลปะและวัฒนธรร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนวัชรชัย จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัชรชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์เป็นการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารทางวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและโรงเรียนวัชรชัย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน ได้มีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่สุนทรภู่ ซึ่งเป็นครูภาษาไทยที่ทุกคนควรเคารพบูชา โดยมีกิจกรรมเทิดเกียรติสุนทรภู่ การแสดงละครวรรณคดี การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเรียงความ แต่งคำประพันธ์ การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล และการประกวดร้องเพลง บรรยากาศคึกคักสนุกสนานมากค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงเรียนวัชรชัย
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-07-03
.......................................................................................


บรรยากาศในวันที่ ๒ (๒๔ มิ.ย.๖๐) ประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม ๓
บรรยากาศในวันที่ ๒ (๒๔ มิ.ย.๖๐) ประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ได้ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ จิตรกรรมเสาแปดเหลี่ยม วัดทรายงาม, จิตรกรรมผาผนัง วัดศรีมงคล, หลวงพ่อใหญ่วัดตาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-07-03
.......................................................................................


ประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม ๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยอนุรักษ์ฯทั้ง ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิษถ์ และเพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมวางแผนงานของหน่วยอนุรักษ์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับปฏฺิบัติงานหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-07-03
.......................................................................................


ภาพบรรยากาศการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากากาศในชั้นเรียน" เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากากาศในชั้นเรียน" เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการบริการวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอนของครูสายศิลปะการแสดงและครูสายอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายไพโรจน์ พรเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-06-27
.......................................................................................


เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม "การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย" ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม "การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย" พร้อมด้วย นายวิโรจน์ หุ่นทอง นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องสารภี ชั้น ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-06-27
.......................................................................................


ร่วมประชุมลงนาม MOU สร้างเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ. กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย อาจารย์มงคล นราศรี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ ฝ่ายส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และนายวิโรจน์ หุ่นทอง นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะฯ ร่วมประชุมลงนาม MOU สร้างเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-06-27
.......................................................................................


ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานคณะอนุกรรมการในการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล บุญเขต หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ จำนวน ๗ แหล่ง ได้แก่ ๑. โบสถ์เก่าวัดป่าเรไรทอง ๒. สุสานหอย ๑๕ ล้านปี ๓. น้ำตกซับพลู ๔. เสาหินอัคนี ๕. บ่อน้ำเดือด ๖. ถ้ำผาโค้ง/ผาเจ็ดสี ๗. ถ้ำปากเสือ ซึ่งแหล่งมรดกดังกล่าวอยู่ในอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติและมรดกจังหวัด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-05-08
.......................................................................................


โครงการลานวัฒนธรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์ "ย้อนอดีต ฮีตฮอย ปีใหม่ไทยบ้าน" ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี คณะทั้ง ๕ และกองพัฒนานักศึกษา จัดงานโครงการลานวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องานว่า "ย้อนอดีต ฮีตฮอย ปีใหม่ไทยบ้าน" บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ท่าน ผศ. ดร. ประยูร ลิ้มสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำทีมสักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทั้ง 6 จุด พร้อมทั้งร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ตามประเพณีไทย อีกทั้งภายในงานยังมีการประกวดนางสังขาร (นางสงกรานต์) อีกด้วย
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-05-08
.......................................................................................


ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชน ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึงแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และนำมาต่อยอดการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ จึงนำทีมบุคลากรภายในสำนักฯ ร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-05-08
.......................................................................................


โครงการสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ตามโครงการมรดกชาติอันควรอนุรักษ์
ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตูม ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-05-08
.......................................................................................


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"
ภาพบรรยากาศ งานอบรม การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการ ในงานกาชาดมะขามหวาน ๒๕๖๐
ภาพบรรยากาศบูธนิทรรศการ ในงานกาชาดมะขามหวาน ๒๕๖๐
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


โครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "รำโทนบ้านป่าแดง"
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "รำโทนบ้านป่าแดง" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้มีความรู้ และร่วมกันสืบสานการละเล่นรำโทน ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารงานวัฒนธรรมสู่ชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


โครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว
บรรยากาศโครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว ณ สนามกีฬาโชครัตนชัย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. บรรยากาศดี มีลม วิ่งว่าวกันสนุกสนานค่ะ ^^"
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


ลงพื้นอำเภอศรีเทพ เรื่องยาสมุนไพร / สวดพระมาลัย
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ. กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอศรีเทพเก็บข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ้านที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน และเรื่องการสวดพระมาลัยที่จะสวดในงานศพ ณ วัดธุตังคาราม บ้านเกาะลำโพง หมู่ ๘ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมารวบรวมเป็นองค์ความรู้สำหรับเผยแพร่ สืบทอดต่อผู้ที่สนใจต่อไป
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดทำบุญรับปีใหม่ 2560
เช้าวันนี้ (๑๑ ม.ค. ๖๐) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดทำบุญสำนักฯ ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง จันดา เป็นประธานในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงค์ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอีกด้วย
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


เก็บข้อมูลการตั้งโรงเรียนนายร้อย จปร. วัดโพธิ์กลาง
เมื่อวาน (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ. กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม ณ วัดโพธิ์กลาง บ้านป่าแดง ตำบลป่าแดง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนนายร้อย จปร. ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณตาสา ยังคง คุณตาเชย นาคสีสุข คุณตาสาน ปานอ้น คุณตาสมพงษ์ จันทร์แก้ว และคุณตาฟื้น เกตุแฟง ที่ได้เสียสละเวลามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล บอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจกับทางสำนักฯได้ฟัง ทำให้เราได้ทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในสมัยอดีตของบ้านป่าแดง ทั้งนี้ก็เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลจัดทำเป็นองค์ความรู้ไว้สำหรับเผยแพร่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อไป
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-04
.......................................................................................


กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เช้าวันนี้ (๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙) เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-03
.......................................................................................


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙
ภาพบรรยากาศโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวลา ๑๘.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณสระมรกต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ๕ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-03
.......................................................................................


รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในส่วนขององค์ประกอบ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการได้ตรวจประเมิน สังเกต สัมภาษณ์ ตรวจเอกสาร หลักฐานจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และประกาศผลการประเมินคุณภาพในช่วงบ่ายของวันนี้ (๘ พฤศจิกายน) ซึ่งผลการประเมินในองค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ ๕ คะแนนเต็มค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-03
.......................................................................................


ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย
ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-04-03
.......................................................................................


ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันนี้ (พฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙) เวลา ๘.๓๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางาน และเกิดความพร้อมในการประเมินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) โดยมีผู้ประเมิน ดังนี้ รศ.ดร. สรวงพร กุศลส่ง ผศ.ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล และ นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


งานไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ
วันนี้ (๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) ทางสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ได้ดำเนินการงานไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ โดยวันนี้จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นในเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และพรุ่งนี้ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) จะมีพิธีไหว้ครู โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจมา ณ ที่นี้ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประมวลภาพ : โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ?อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ? ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะทั้ง ๕ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


โครงการอบรม เครื่องหอม "แป้งร่ำ และบุหงารำไป"
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเครื่องหอม "แป้งร่ำ และบุหงารำไป" เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีรวมถึงผู้ที่สนใจ ได้นำองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยการทำเครื่องหอม ไปเผยแพร่และสร้างอาชีพในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดกรรมวิธีที่ดีงามซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทย โดยมีอาจารย์ศิริวรางค์ ปทุมมาศ ประธานสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ โครงการนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เราเก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


เสวนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงย่านชุมชนเก่าบ้านนายม
วันนี้ (7 กรกฎาคม 2559) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ. กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก ลงพื้นที่จัดโครงการเสวนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงย่านชุมชนเก่าบ้านนายม ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้ ที่มาบอกเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดูแลสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า เรื่องราวของศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่ควรอนุรักษ์ในพื้นที่บ้านนายม บรรยากาศการเสวนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เราเก็บภาพมาฝากด้วยค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


โครงการความร่วมมือกับชุมชน บ้านน้ำครั่ง
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดโครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ วัดโพธิ์ทอง บ้านน้ำครั่ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เรานำกิจกรรมดีดีไปสู่ชุมชนกันถึงที่ค่ะ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมและสร้างสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กับท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรมในชุมชนด้วย งานนี้สนุกสนานเฮฮามากกกกก.... ทีมงานเราเก็บภาพเล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากทุกท่านด้วยค่ะ ส่วนภาพเคลื่อนไหว อดใจรอรอติดตามในรายการ สำนักศิลป์เยือนถิ่นเพชรบูรณ์นะคะ รับรองสนุกสนานแน่นอนค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวเผ่าบนพื้นที่สูง
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวเผ่าบนพื้นที่สูง ซึ่งประกอบด้วย ชาวเผ่าลีซอ ม้ง และเหย้า ครั้งนี้เราได้โอกาสสัมภาษณ์ คุณลุงเกษม เสมหมี่ หัวหน้าเขตพัฒนาชาวเผ่าบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้เล่าเรื่องราวของเผ่าทั้ง ๓ ให้เราได้ศึกษา ทั้งนี้เรายังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม ๓ ชนเผ่า บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ ซึ่งภายในมีการจัดแสดงนำเสนอวิถีชีวิตชาวเผ่าให้ได้ศึกษา ทั้งอาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือทำมาหากิน และเอกลักษณ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบเฉพาะและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


ลงพื้นที่สำรวจแหล่งธรรมชาติน้ำตกกงโกย บ้านน้ำเดือด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
วันนี้(ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งธรรมชาติในอำเภอวิเชียรบุรี คือ น้ำตกกงโกย ที่บ้านน้ำเดือดค่ะ นำทีมลุยโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน สำรวจแหล่งธรรมชาติครั้งนี้เราเดินทางด้วยรถไถพ่วงท้าย ที่พร้อมลุยทางวิบากสนุกมากค่ะ ต่อด้วยเดินเท้าตามลำธาร เพื่อเข้าไปสำรวจน้ำตกที่อยู่ในป่ากันค่ะ ตลอดเส้นทางเราได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ใต้ก้อนหินในลำธารนั้นมีปูหินซ่อนตัวอยู่เยอะมากค่ะ หน่อไม้ริมลำธารนี่ก็มีให้เห็นตลอดเส้นทาง เรียกได้ว่ายังเป็นป่าที่สมบูรณ์ น่าชื่นชมคนที่นี่ทียังช่วยกันดูแลธรรมชาติไว้เป็นอย่างดีค่ะ โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ปราณี และคณะ ที่พาพวกเราเดินทางในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการทำงานที่สนุกสนานและได้ประสบการณ์ พร้อมทั้งได้ข้อมูลมาต่อยอดการทำงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่นต่อไป โอกาสหน้าหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


เฉลิมพระเกียรติในหลวง เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ๗๐ ปี
บรรยากาศเช้าวันที่ ๙ มิถุนายน ของการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มาลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างพร้อมเพรียง
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


เข้าชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งศึกษารูปแบบการจัดแสดงเรื่องราวเมืองเพชรบูรณ์ผ่านนิทรรศการต่าง ๆ ภายในหอโบราณคดีที่ทำได้อย่างน่าสนใจค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บุญบั้งไฟไหว้เจ้าพ่อสุริวงค์ บ้านน้ำครั่ง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ ลงพื้นที่ร่วมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๙ งานประเพณีบุญบั้งไฟไหว้เจ้าพ่อสุริวงค์ ณ ศาลเจ้าพ่อสุริวงค์ บ้านน้ำครั่ง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น และเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้สำหรับการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจต่อไป งานนี้ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้าน และความเข้มแข็งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของบ้านน้ำครั่งไว้เป็นอย่างดี
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


ลงพื้นที่ "ประเพณีเลี้ยงปี ไล่ผีหลวง" บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ประเพณีเลี้ยงปี ไล่ผีหลวง ณ บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นพิธีที่สำคัญและใหญ่ที่สุด กำหนดจัดกันในเดือนหกของทุกปี และในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่และได้ข้อมูลเบื้องต้น พบว่าร่างทรงและผู้ที่นับถือเจ้าพ่อจะไปอยู่ที่ใดต้องกลับมาร่วมพิธีนี้ทุกครั้ง ถ้ามาไม่ได้ต้องให้คนในครอบครัวเสียไก่ เสียเหล้า เพื่อเป็นสิ่งแทนตัวบุคคลมาร่วมงาน ผู้ที่มาบนบานศาลกล่าวไว้จะกลับมาแก้บนในวันนั้นด้วย อาหารคาวที่ใช้เซ่นไหว้ด้วยหมู ไก่ เป็ด จะหมุนเวียนทุกปี ร่างทรงและลูกผึ้งลูกเทียนจะร่วมรับประทานอาหารหลังจากเลี้ยงเจ้าพ่อแล้ว จากนั้นจึงทำพิธีสู่ขวัญ มีหมอแคนทำพิธีสู่ขวัญ เจ้าพ่อองค์ใหญ่ เจ้าพ่อองค์รอง และเจ้าพ่อองค์เล็ก จะผลัดกันผูกข้อมือ ลำดับสุดท้ายเจ้าพ่อองค์ใหญ่ผูกข้อมือให้ลูกผึ้งลูกเทียนจนเป็นที่พอใจ และสุดท้าย เข้าสู่พิธีไล่ผีหลวง เป็นพิธีปัดเป่าและส่งบรรดาพวกผีปีศาจ สิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้านนาทรายนั้นเอง
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-23
.......................................................................................


สัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นสู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น สู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ โรงเรียนบ้านน้ำเดือด ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ การสัมมนาเป็นไปด้วยความราบรื่น และได้ข้อสรุปว่า จะเสนอให้ บ่อน้ำเดือด สุสานหอย และเสาหินอัคนี เป็นเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทางหน่วยอนุรักษ์ก็จะดำเนินการส่งเรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิจารณาในลำดับต่อไป งานนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่น่าชื่นชมค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-17
.......................................................................................


วันอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙
บรรยากาศโครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๑ พรรษา "วันอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสานประเพณีสงกรานต์" ๒๕๕๙
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-17
.......................................................................................


ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรปราการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชน ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึงแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และนำมาต่อยอดการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ จึงนำทีมบุคลากรภายในสำนักฯ พัฒนาศักยภาพการทำงาน ดังนี้ "เมืองโบราณ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของสยามประเทศ" จังหวัดสมุทรปราการ "ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลยคลองโคน" จังหวัดสมุทรสงคราม "พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม" กรุงเทพมหานคร
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-17
.......................................................................................


ศึกษาเส้นทาง และประวัติศาสตร์เขาถมอรัตน์
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเขาถมอรัตน์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ตรงกับ งานเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและต้านยาเสพติด ที่จัดโดยเทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่เราจึงได้ร่วมเดินศึกษาเส้นทาง และศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องราวของเขาถมอรัตน์ ไปพร้อม ๆ กับ ชาวบ้านและนักเรียนที่เข้าร่วมงาน ทำให้ได้เรียนรู้และทราบถึงประวัติศาสตร์ในมุมมองของหลาย ๆ ท่าน และหลากหลายวัย เส้นทางค่อนข้างลำบากเพราะยังเป็นทางธรรมชาติ แต่ก็ทำให้เราได้สัมผัสเขาถมอรัตน์อย่างแท้จริง
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-17
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมมูลงานบุญกำฟ้า ของกลุ่มชาวไทยพวน
เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นเก็บข้อมูลงานบุญกำฟ้า ของกลุ่มชาวไทยพวน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-16
.......................................................................................


เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานปีใหม่ลีซู ๒๕๕๙ หมู่บ้านเพชรดำ
เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานปีใหม่ลีซู ประจำปี ๒๕๕๙ ที่หมู่บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวันที่ ๙ นั้น เราได้ไปดูการทำพิธีสู่ขวัญผู้นำชุมชนกันที่บ้านผู้ใหญ่สมพงษ์ สินหมี่ ส่วนวันที่ ๑๐ เป็นพิธีไหว้ศาลเจ้าย่า (ศาลอาปาหมู่ฮี หรือ ศาลเจ้าเพชรดำ) ซึ่งงานนี้ทำให้เราได้เห็นสัมผัสวัฒนธรรมของชาวลีซูอย่างใกล้ชิด ทั้งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และยังได้ร่วมรับประทานอาหาร ชิมเหล้าข้าวโพดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังได้สนุกสนานกับการเฉลิมฉลองด้วยการเต้นหวะเชี่ยะ ที่คนเต้นจะจับมือกันเป็นวงกลมใหญ่และเต้นหมุนวนไปเรื่อย ๆ พร้อมกับเสียงซึง (ซือบือ) และร้องเพลงร่วมกัน เราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ และถ้าหากใครสนใจอยากศึกษาเรียนรู้ชาติพันธ์ุลีซู ก็สามารถไปสัมผัสวิถีชีวิตลีซูได้ที่หมู่บ้านเพชรดำนะคะ รับรองว่ามีเสน่ห์ และน่าสนใจมาก ๆ ค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-16
.......................................................................................


สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ เข้าชมหอวัฒนธรรม
เช้าวันที่(4 กุมภาพันธ์ 2559) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีโอกาสได้ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ เข้าชมหอวัฒนธรรม ภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม น้องนักศึกษาต่างสนใจซักถามข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ กันอย่างสนุกสนาน น้อง ๆ น่ารักมากค่ะ พี่ ๆ สำนักขอชื่นชม... น้อง ๆ ศึกษาหาความรู้กันอย่างตั้งใจ คนทำก็ชื่นใจค่ะ ขอบคุณที่มาชมหอวัฒนธรรมนะคะ และหวังว่าจะได้พบกันอีก
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-15
.......................................................................................


งานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗ "กล้วยกับภูมิปัญญาไทย"
ภาพบรรยากาศงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗ "กล้วยกับภูมิปัญญาไทย" วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐น.- ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สนุกสนานกันถ้วนหน้ากับบรรยากาศพื้นบ้าน คณาจารย์นักศึกษาร่วมมือใส่ผ้าไทยกันน่ารักเชียวค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-15
.......................................................................................


สาขาวิชาดนตรีและการแสดง เข้าชมหอ
บ่ายวันนี้(13 ม.ค. 59) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ทั้ง 4 ชั้นปี ที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการภายในหอวัฒนธรรม เพื่อศึกษาเรียนรู้และเพิ่มเติมประสบการณ์นอกเหนือจากในชั้นเรียน โดยครั้งนี้ ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นคนนำชมด้วยตัวเองเลยค่ะ นักศึกษาให้ความสนใจซักถามข้อมูลและสนุกสนานในการเรียนรู้มาก ท่านใดสนใจเข้าชมหอวัฒนธรรม เชิญได้เลยนะคะ เราตั้งใจจัดนิทรรศการภายในให้ทุกท่านได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรื่องราวทางวัฒนธรรมกัน หวังว่าจะได้พบกันค่ะ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2017-03-14
.......................................................................................


จอมทัพไทย ยอดทหารไทย คืนความสุขให้ ประชาชน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำชุดการแสดงรีวิวจอมทัพไทย ยอดทหารไทย คืนความสุขให้ ประชาชน เข้าร่วมแสดงในงานคืนความสุขให้ประชาชน
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2014-06-09
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ร่วมจัด พิธีเปิดงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2557
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมจัดพิธีเปิดงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2557 “ราชภัฏวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน”
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2014-02-17
.......................................................................................


Mr. Len Brass สโมสร Aurora Gateway Rotary เยี่ยมชม สำนักศิลปะฯ
Mr. Len Brass สโมสร Aurora Gateway Rotary เยี่ยมชม สำนักศิลปะฯ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2014-02-03
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดโครงการ ทำบุญขวัญข้าว แม่โพสพ-แม่นพดารา
สำนักศิลปะฯ ร่วมจัดโครงการ ทำบุญขวัญข้าว แม่โพสพ-แม่นพดารา บ้านห้วยผักไล
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-12-17
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
สำนักศิลปะฯ จัดงานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-12-09
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานลอยกระทงประจำปี 2556
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานลอยกระทงประจำปี 2556 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-11-25
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556
สำนักศิลปะฯ ร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556 วันที่ 2-6 ตุลาคม 2556
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-10
.......................................................................................


เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ร่วมงานวันสมโภชน์องค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2556 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ร่วมงานวันสมโภชน์องค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2556 ณ พุทธอุทยานเพชบุระ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-08
.......................................................................................


เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดี และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดี และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-08
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สาขาวิชานากศิลป์และการละคร จัดพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ประจำปี 2556
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร จัดพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ประจำปี 2556
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


โครงการวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริผ้าไทย ปี2556
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชรบูรณ์จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริผ้าไทย ปี2556
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 หล่อเทียน วันที่ 8-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดโครงการเสวนา “สืบเหง้า สาวเครือ” เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับตำนานความเป็นมาของไทหล่ม และประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักในช่วงสงครามไทย – ลาว กับศึกเจ้าอนุวงศ์
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการเสวนา “สืบเหง้า สาวเครือ” เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับตำนานความเป็นมาของไทหล่ม และประวัติศาสตร์ของเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักในช่วงสงครามไทย – ลาว กับศึกเจ้าอนุวงศ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖ “สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม”
โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๖ “สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม” วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


ผอ.กมล ร่วมเปิดนิทรรศการประวัติหมู่บ้านเขตเมืองเพชรบูรณ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ หอวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
อาจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนายการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมเปิดนิทรรศการประวัติหมู่บ้านเขตเมืองเพชรบูรณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ท่ผ่านมา ณ หอวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลก
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-10-07
.......................................................................................


โครงการลานวัฒนะรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 3
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการลานวัฒนธรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 3 ณ สวนเพชบุระ
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-04-01
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดนิทรรศการหมุนเวียนทางด้านศิลปวัฒนธรรม “จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการนิทรรศการหมุนเวียนทางด้านศิลปวัฒนธรรม “จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์”
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-02-13
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ศึกษาดูงานการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์
สำนักศิลปะฯ ศึกษาดูงานการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2013-02-05
.......................................................................................


โครงการวันพ่อแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2555
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2555
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-12-06
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2555 “ ร่วมใจสามัคคี สืบสานประเพณีลอยกระทง ”
สำนักศิลปะฯ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2555 “ ร่วมใจสามัคคี สืบสานประเพณีลอยกระทง ”
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-11-30
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ “แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ “แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์”เมื่อวันที่ วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-09-18
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการ “ราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งเสริม สืบสาน การแต่งกายด้วยผ้าไทย” เพื่อสืบสานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการ “ราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งเสริม สืบสาน การแต่งกายด้วยผ้าไทย” เพื่อสืบสานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เมื่อวันที่ วันที่ 8 ส.ค. ๒๕๕๕
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-09-13
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา เมื่อวันที่ วันที่ 8 ส.ค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-09-13
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัดเพชรวราราม จัดโครงการลานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา “สืบสานงานศิลป์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย” เพื่อสืบสานประเพณีและศิลปะประดิษฐ์ไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัดเพชรวราราม จัดโครงการลานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา “สืบสานงานศิลป์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย” เพื่อสืบสานประเพณีและศิลปะประดิษฐ์ไทย เมื่อวันที่ วันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-09-13
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา” เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา” เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เมื่อวันที่ วันที่ 30 ก.ค. – 3 ส.ค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-09-13
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดนตรีไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดนตรีไทย เมื่อวันที่ วันที่ 16-20 กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-09-13
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จุดประกายความคิด กับการนำเสนอไอเดียผ่านงานศิลปะ : สีโปสเตอร์”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จุดประกายความคิด กับการนำเสนอไอเดียผ่านงานศิลปะ : สีโปสเตอร์” ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-07-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ภาพจิตรกรรมบนเสาแปดเหลี่ยม วัดทรายงาม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ภาพจิตรกรรมบนเสาแปดเหลี่ยม วัดทรายงาม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์” ณ ศาลาการเปรียญวัดทรายงาม ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-07-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีปัว ที่บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีปัว ที่บ้านนาทราย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-07-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีกินดองเจ้าพ่อเจ้าแม่ บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีกินดองเจ้าพ่อเจ้าแม่ ที่บ้านนาทราย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-07-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ร่วมงาน “ลานบุญ ลานปัญญา” วัดโพธิ์ทอง บ้านน้ำครั่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมงาน “ลานบุญลานปัญญา” วัดโพธิ์ทองบ้านน้ำครั่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-06-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “ประเพณีบุญบั้งไฟ ไหว้เจ้าพ่อสุริวงศ์ ” บ้านน้ำครั่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “ประเพณีบุญบั้งไฟ ไหว้เจ้าพ่อสุริวงศ์ ” บ้านน้ำครั่ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-06-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีบุญบั้งไฟ “ ไหว้เจ้าพ่ออู่คำ เจ้าแม่อู่แก้ว ” ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีบุญบั้งไฟ “ ไหว้เจ้าพ่ออู่คำ เจ้าแม่อู่แก้ว ” ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-06-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “กลองเส็ง” อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “กลองเส็ง” อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-06-11
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และกรมศิลปากร ลงพื้นที่ทำสำเนาจารึก ที่บ้านดงคล้อ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และกรมศิลปากร ลงพื้นที่ทำสำเนาจารึก ที่บ้านดงคล้อ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-05-03
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่เจ้าย่า บ้านป่าแดง จ.เพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีเลี้ยงเจ้าปู่เจ้าย่า ที่บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-05-03
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีหามพระดำน้ำ บ้านป่าแดง จ.เพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีหามพระดำน้ำ (หลวงพ่อห้ามญาติ) บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-05-03
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 3 -5 เมษายน ที่ผ่านมา
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-04-24
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยครั้งที่ 2
สำนักศิลปะฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ วันที่ 30-31 มีนาคม บริเวณสวนเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-04-18
.......................................................................................


สำนักศิลปะฯ ร่วมกับ อบต.บุ่งน้ำเต้า แถลงข่าวการจัดงาน “รำลึกนครบาลเพชรบูรณ์ครบรอบ 68 ปี”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า จัดแถลงข่าวการจัดงาน “รำลึกนครบาลเพชรบูรณ์ครบรอบ 68 ปี” บริเวณศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-04-10
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เข้าสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดีสวนป่าเขาคณา แหล่งโบราณคดีบ้านซับแล้ง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เข้าสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดีสวนป่าเขาคณา แหล่งโบราณคดีบ้านซับแล้ง
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2012-01-09
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดี บ้านศรีสะเกษ ตำบลห้วยกะแส และบ้านระวิง ตำบลระวิง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสำรวจพื้นที่แหล่งโบราณคดี บ้านศรีสะเกษ ตำบลห้วยกะแส และบ้านระวิง ตำบลระวิง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2011-12-01
.......................................................................................


โครงการวันพ่อแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2554
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 5 คณะ จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2554
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2011-12-01
.......................................................................................


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2554 "ม่วนซื่น ลอยโคม วันลอยกระทง'
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2554 "ม่วนซื่น ลอยโคม วันลอยกระทง "
นำเสนอโดย เมื่อวันที่ 2011-11-22
.......................................................................................


โครงการอบรมผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นเมืองศรีเทพ
โครงการอบรมผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นเมืองศรีเทพ
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-09-27
.......................................................................................


โครงการสถาปัตยกรรมล้านช้าง และจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล (วัดนาทราย)
โครงการสถาปัตยกรรมล้านช้าง และจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล (วัดนาทราย)
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-09-27
.......................................................................................


โครงการเสวนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมสีทอง
โครงการเสวนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมสีทอง
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-08-26
.......................................................................................


โครงการสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ “ราชภัฏเพชรบูรณ์ ส่งเสริม สืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทย”
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 5 คณะ และสภานักศึกษา จัดโครงการสืบสานโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-08-26
.......................................................................................


โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณลานพ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณลานพ่อขุนผาเมือง
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-08-15
.......................................................................................


โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเนื่องในวันเข้าพรรษา “อบรมอาชีพอย่างไทย”
เมื่อวันที่ 12-15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับวัดเพชรวราราม จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเนื่องในวันเข้าพรรษา “อบรมอาชีพอย่างไทย”
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-08-15
.......................................................................................


โครงการลานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา 2554 “สืบสานงานศิลป์ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย”
เมื่อวันที่ 12-15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับวัดเพชรวราราม
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-08-15
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงาน ?สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์?
เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน ทีผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-07-05
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงาน ?สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์?
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมงาน ?สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์?
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-07-05
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 20 ? 22 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง ?พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ?
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-07-05
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมผู้นำท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และแหล่งโบราณคดีอำเภอวังโป่ง
เมื่อวันที่ 16 -17 กันยายน 2552 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย admin เมื่อวันที่ 2011-07-05
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประกวดนาฏลีลา ชุด "ระบำศรีเทพ"
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดการประกวดนาฏลีลาชุด ?ระบำศรีเทพ? และ ?นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์? ที่ สวนสาธารณเพชบุระ จ.เพชรบูรณ์
นำเสนอโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 2011-03-02
.......................................................................................


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ เรื่อง ?พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่มีต่อการฝึกหัดครูไทย?
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการจัดนิทรรศการ เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่มีต่อการฝึกหัดครูไทย ร่วมกับทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 19 ? 23 ตุลาคม 2553 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
นำเสนอโดย เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 2011-01-14
.......................................................................................


วันเข้าพรรษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ 5 คณะ และ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมหล่อเทียน และแห่เทียนเข้าพรรษา
นำเสนอโดย สำนัก เมื่อวันที่ 2010-11-13
.......................................................................................


โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ?เรียนรู้อาชีพ สืบสานภูมิปัญญาไทย? วันเข้าพรรษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรียนรู้อาชีพ สืบสานภูมิปัญญาไทย  


นำเสนอโดย สำนัก เมื่อวันที่ 2010-11-13
.......................................................................................


อบรมเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวัฒนธรรม 


นำเสนอโดย สำนัก เมื่อวันที่ 2010-11-13
.......................................................................................


จักรยานแรลลี่วิถีชีวิตชาวเขา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมจักรยานเสือภูเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ โครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 


นำเสนอโดย สำนัก เมื่อวันที่ 2010-11-10
.......................................................................................


กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 12 สิงหาคม 


นำเสนอโดย สำนักฯ เมื่อวันที่ 2010-11-09
.......................................................................................


โครงการ ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยกล้องดิจิตอล

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยกล้องดิจิตอล 


นำเสนอโดย สำนักฯ เมื่อวันที่ 2010-11-09
.......................................................................................