สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน การอ่าน และการปริวรรตตัวอักษรธรรม
สำนักศิลปะฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ การเขียน การอ่าน และการปริวรรตตัวอักษรธรรม ในระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
( 30 มี.ค. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 30 มี.ค. 2564   ผู้เขียนข่าว   164 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียน การอ่านและการปริวรรตตัวอักษรธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน การอ่านและการปริวรรตตัวอักษรธรรม ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
( 18 ธ.ค. 2563 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 18 ธ.ค. 2563   ผู้เขียนข่าว   225 Views
.........................................................................................................................................

 
  หน่วยอนุรักษ์ฯ จัดสัมมนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บ้านยางจ่า ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
หน่วยอนุรักษ์ฯ จัดสัมมนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บ้านยางจ่า ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
( 10 มิ.ย. 2562 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 10 มิ.ย. 2562   ผู้เขียนข่าว   177 Views
.........................................................................................................................................

 
  หน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์ จัดสัมมนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแหล่งธรณีสัณฐาน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์ จัดสัมมนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแหล่งธรณีสัณฐาน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
( 28 มี.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 28 มี.ค. 2561   ผู้เขียนข่าว   160 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักฯ จัดเสวนา "อนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์"
สำนักฯ จัดเสวนา "อนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์"
( 27 มี.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 27 มี.ค. 2561   ผู้เขียนข่าว   143 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน" และ "การผูกผ้าประดับในงานพิธี"
สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน" และ "การผูกผ้าประดับในงานพิธี"
( 15 ธ.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 15 ธ.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   125 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ จัดเสวนา เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าบ้านสะเดียง
สำนักศิลปะฯ จัดเสวนา เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าบ้านสะเดียง
( 10 ส.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 10 ส.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   99 Views
.........................................................................................................................................

 
  หน่วยอนุรักษ์ฯเพชรบูรณ์จัดสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
นายกมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
( 15 มี.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 15 มี.ค. 2560   ผู้เขียนข่าว   95 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ จัดเสวนา "ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์"
สำนักศิลปะฯ จัดเสวนา "ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์"
( 13 ก.พ. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 13 ก.พ. 2556   ผู้เขียนข่าว   69 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูร แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 15 สิงหาคม 2555
( 24 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 24 ก.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   84 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เรื่อง เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย
สำนักศิลปะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เรื่อง เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย
( 06 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 06 ก.ค. 2555   ผู้เขียนข่าว   98 Views
.........................................................................................................................................

 
  สำนักศิลปะฯ จัดโครงการ จุดประกายความคิดกับการนำเสนอไอเดียผ่านศิลปะ : สีโปสเตอร์
สำนักศิลปะฯ จัดโครงการ จุดประกายความคิดกับการนำเสนอไอเดียผ่านศิลปะ : สีโปสเตอร์ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอม
( 18 มิ.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 18 มิ.ย. 2555   ผู้เขียนข่าว   86 Views
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมล้านช้าง และจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีมงคล(วัดนาทราย)
ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีมงคล บ้านนาทราย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
( 03 ส.ค. 2554 เขียนโดย ) 03 ส.ค. 2554     102 Views
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนากิจกีจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษา หาความรู้สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ความเป็นอยู่
( 19 ก.ค. 2554 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว ) 19 ก.ค. 2554   ผู้เขียนข่าว   94 Views
.........................................................................................................................................