Untitled Document
 

หัวข้อข่าว    :    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดดอกไม้"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดดอกไม้" ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เอกสารแนบวันที่ 22 ธ.ค. 2560