ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
คณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ มีมติเห็นชอบให้ย่านชุมชนเก่าฯเป็นมรดกจังหวัด
( 12 พ.ค. 2564 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

หนังสือ "วิวัฒนาการกษาปณ์ไทย จากยุคอาณาจักรโบราณ"
หนังสือ "วิวัฒนาการกษาปณ์ไทย จากยุคอาณาจักรโบราณ"
( 08 ต.ค. 2562 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ
( 12 ธ.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมกลางหมู่บ้านเพชรดำ
ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอและเย้า ภาคเหนือตอนล่าง ณ หอประชุมกลางหมู่บ้านเพชรดำ
( 16 ก.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมงาน ๑๒ สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
( 16 ก.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าชม โครงการนาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าชม โครงการนาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
( 03 ก.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

๒ เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
( 02 เม.ย. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์"
หนังสือ "สมบัติเมืองเพชรบูรณ์"
( 29 มี.ค. 2561 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผูกผ้าประดับในงานพิธี"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผูกผ้าประดับในงานพิธี"
( 22 ธ.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดดอกไม้"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดดอกไม้"
( 22 ธ.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงาน "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม" และ "สงครามสนุก หมากรุกคน"
สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงาน "วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม" และ "สงครามสนุก หมากรุกคน"
( 13 ธ.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
( 25 ก.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
สำนักศิลปะฯ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ๕ คณะ จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
( 04 ก.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"
ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"
( 20 มิ.ย. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"
สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"
( 25 พ.ค. 2560 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงานโครงการลานวัฒนธรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐
สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงานโครงการลานวัฒนธรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐
( 03 เม.ย. 2560 เขียนโดย ?????????? )
.........................................................................................................................................

ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการ นาฏศิลป์สำหรับเด็ก 22 มิถุนายน 2558
ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการ นาฏศิลป์สำหรับเด็ก 22 มิถุนายน 2558
( 19 มิ.ย. 2558 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

เผยแพร่การจัดการความรู้ (KM) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เผยแพร่การจัดการความรู้ (KM) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
( 19 มิ.ย. 2558 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
สำนักศิลปะฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการอบรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
( 04 มิ.ย. 2558 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง อาหารอาเซียน ๒๗ สิงหาคม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง อาหารอาเซียน ๒๗ สิงหาคม
( 26 ส.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

เชิญเข้าร่วมโครงการ "อาหารอาเซียน" 27 สิงหาคม 2557
เชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมวัฒนะรรมอาเซียน "อาหารอาเซียน" 27 สิงหาคม 2557
( 19 ส.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ประกาศเรื่อง การกำหนดอัตลักษณ์ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประกาศเรื่อง การกำหนดอัตลักษณ์ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
( 23 ก.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

องค์ความรู้ จาก โครงการพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ ประจำปี 2556
องค์ความรู้ จาก โครงการพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ ประจำปี 2556
( 18 ก.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ประกาศ เรื่อง ขอบเขตจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอบเขตจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๗
( 18 ก.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ฐานข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
( 17 ก.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร
( 17 ก.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

จดหมายข่าว"เอื้อยคำ เอื้อยคูณ" ฉบับที่ 1
จดหมายข่าว"เอื้อยคำ เอื้อยคูณ" ฉบับที่ 1
( 11 มิ.ย. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

แจ้งระงับ ! การจัดโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน "อาหารอาเซียน"
แจ้งระงับ ! การจัดโครงการอบรมวัฒนธรรมอาเซียน "อาหารอาเซียน"
( 09 มิ.ย. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอาหารอาเซียน
สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอาหารอาเซียน
( 28 พ.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมอบรมคีตวรรณกรรม
สำนักศิลปะฯ เชิญเข้าร่วมอบรมคีตวรรณกรรม
( 27 พ.ค. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

หน่วยอนุรักษ์ฯเพชรบูรณ์จัดสัมมนาอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และธรณีสัณฐานกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยอนุรักษ์ฯเพชรบูรณ์จัดสัมมนาอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และธรณีสัณฐานกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
( 26 ก.พ. 2557 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม "คีตวรรณกรรม"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม "คีตวรรณกรรม" 16 สิงหาคม 2556
( 15 ส.ค. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์
เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์
( 13 ส.ค. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์ (เก่า)
เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์ (เก่า)
( 13 ส.ค. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และร่วมงานวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริผ้าไทย ประจำปี ๒๕๕๖
( 31 ก.ค. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ จัดอบรมคีตวรรณกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาครู อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำนักศิลปะฯ จัดอบรมคีตวรรณกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาครู อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
( 31 ก.ค. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ เชิญร่วมงานโครงการเสวนา “สืบเหง้า สาวเครือ” 27 - 28 มิถุนายน 2556
สำนักศิลปะฯ เชิญร่วมงานโครงการเสวนา “สืบเหง้า สาวเครือ” 27 - 28 มิถุนายน 2556 นี้
( 13 มิ.ย. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฯ เชิญร่วมงานลานวัฒนธรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 29 - 30 มีนาคมนี้
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฯ เชิญร่วมงานลานวัฒนธรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 29 - 30 มีนาคมนี้
( 17 มี.ค. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ จัดเสวนาตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์ ตามรอยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดอบรม-เสนา เรื่อง ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทาง
( 27 ก.พ. 2556 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม กลุ่มงาน ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
( 12 พ.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
( 02 พ.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ รับสมัครสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม (๑ อัตรา) หมดเขตรับสมัคร ๓๑ ตุลาคม
สำนักศิลปะฯ รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม (๑ อัตรา) หมดเขตรับสมัคร ๑๕ ก.ย. ๕๕
( 22 ต.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์
เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์
( 05 ต.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะ ฯ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ
สำนักศิลปะ ฯ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศ
( 04 ต.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
( 03 ต.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design)
สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design)
( 03 ต.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม กลุ่มงาน ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธ
( 28 ก.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design)
สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design)
( 28 ก.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม
( 24 ก.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (Art Work Design)
( 24 ก.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม (๑ อัตรา) หมดเขตรับสมัคร ๑๕ ก.ย. ๕๕
สำนักศิลปะฯ รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานกิจกรรม (๑ อัตรา) หมดเขตรับสมัคร ๑๕ ก.ย. ๕๕
( 31 ส.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (๑ อัตรา) หมดเขตรับสมัคร ๑๕ ก.ย. ๕๕
สำนักศิลปะฯ รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ (๑ อัตรา) หมดเขตรับสมัคร ๑๕ ก.ย. ๕๕
( 31 ส.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( 28 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักศิลปะฯ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( 27 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัย
สำนักศิลปะฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัย ด่วน !
( 16 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีกินดองเจ้าพ่อเจ้าแม่ บ้านนาทราย ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีกินดองเจ้าพ่อเจ้าแม่ ที่บ้านนาทราย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
( 11 ก.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ขอเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักศิลปะ ขอเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( 15 มิ.ย. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ รับสมัคร นักวิชาการศึกษา (๒ อัตรา) นักวิชาการช่างศิลป์ (๑ อัตรา) หมดเขต ๑๓ มิ.ย ๕๕
สำนักศิลปะฯ รับสมัคร นักวิชาการศึกษา (๒ อัตรา) นักวิชาการช่างศิลป์ (๑ อัตรา) หมดเขต ๑๓ มิ.ย ๕๕
( 22 พ.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยครั้งที่ 2
สำนักศิลปะฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย “สืบสานงานศิลป์ วันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 2”
( 15 มี.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษา 2 ตำแหน่ง
สำนักศิลปะฯ เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษา 2 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-16 มีนาคม 2555
( 09 มี.ค. 2555 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดีห้วยสะแก ระวิง จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดีห้วยสะแก ระวิง จังหวัดเพชรบูรณ์
( 06 ธ.ค. 2554 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

เชิญร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
( 24 พ.ย. 2554 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

เปิดลานแสดงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดกเพชรบูรณ์ 1-2 เม.ย.54 นี้
หน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ผนึกกำลังจัดงานเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 1-2 เมษายนนี้ เปิดลานศิลปะและวัฒนธรรมกลางเมืองเพชรบูรณ์ จัดงาน ?สืบสานงานศิลป์ อ
( 10 มี.ค. 2554 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

เชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบูรณ์
กองบรรณาธิการ วารสารศิลปวัฒนธรรมเพชบุระ ขอเชิญนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการ
( 31 ม.ค. 2554 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2554 ณ บริเวณหน้าหอประชุมประกายเพชร
( 10 ม.ค. 2554 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายพระพรแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายพระพรแด่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ หอประชุมประกายเพชร วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 13.00 น.-15.00 น.
( 01 ธ.ค. 2553 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง
เชิญร่วม ประเพณีลอยกระธง
( 21 ต.ค. 2553 เขียนโดย ผู้เขียนข่าว )
.........................................................................................................................................