จักรยานเสือภูเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ โครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ?จักรยานแรลลี่วิถีชีวิตชาวเขา ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 25"/>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม     : จักรยานแรลลี่วิถีชีวิตชาวเขา
 
          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรม

จักรยานเสือภูเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ โครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ?จักรยานแรลลี่วิถีชีวิตชาวเขา ขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ณ ภูทับเบิก อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสืบสานมีวัฒนธรรมของชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนภูทับเบิกที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากทั่วประเทศได้ศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด