ภาพกิจกรรม     : โครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว
 
                    บรรยากาศโครงการสามัคคีเกลียวกลมด้วยลมว่าว ณ สนามกีฬาโชครัตนชัย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. บรรยากาศดี มีลม วิ่งว่าวกันสนุกสนานค่ะ ^^"